Nederlands onderwijs in Ivoorkust

Ontdek de mogelijkheden om Nederlands onderwijs te volgen in Ivoorkust.

Basis- en voortgezet onderwijs in het buitenland

Wanneer u in het buitenland verblijft, heeft uw kind (afhankelijk van het land) een aantal mogelijkheden:

  • lokale school
  • internationale (of Europese) school
  • Nederlandstalige school

Op rijksoverheid.nl leest u meer over de verschillende onderwijsmogelijkheden in het buitenland.

Scholenzoeker Nederlandstalig onderwijs

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt en subsidieert het Nederlandstalige onderwijs in het buitenland. Met de scholenzoeker van de NOB vindt u waar (en in welke vorm) Nederlands onderwijs mogelijk is.

Nederlands onderwijs in dit land of gebied

In Abidjan bevindt zich NTC-school 'de Olifant'. De school biedt kwalitatief Nederlands taal- en cultuuronderwijs. Het biedt Nederlandstalige kinderen en jongeren die opgroeien in een internationale omgeving kansen, waar ze vandaag ook zijn en morgen naar toe gaan. Moedertaalonderwijs helpt Nederlandse kinderen en jongeren wereldwijd zich optimaal te ontwikkelen. Hun eigen culturele identiteit is daarbij de basis. Een basis waar zij op terug kunnen vallen en van waaruit zij verder kunnen groeien. Door voor Nederlands onderwijs te kiezen, verzekert u uw kind(eren) bij een eventuele terugkeer bovendien van een goede aansluiting op het Nederlandse schoolsysteem. Onze school is aangesloten bij de Stichting NOB (http://www.stichtingnob.nl/) en voldoet aan alle eisen die de schoolinspectie stelt aan een NTC-school.

De Olifant bestaat sinds september 2015 en heeft ongeveer 40 leerlingen verdeelt over diverse groepen van peuters tot aan het voortgezet onderwijs. U kunt de Facebookpagina opzoeken onder de naam NTC-school de Olifant.

Voor verdere informatie kunt u mailen of bellen: ntc.abidjan@gmail.com. +225-41.92.57.23