Wat doen wij in Ivoorkust?

De hoofdtaken van de Nederlandse ambassade in Abidjan zijn economische en politieke diplomatie.

Van Economie missie naar ambassade

In augustus 2014 opende Nederland een economische missie in Abidjan. Na de crisisjaren in het land (2001 – 2011) bood de hervonden rust en economische dynamiek voldoende kansen om een actieve benadering van de markt in Ivoorkust voor zowel handel als investeringen te kiezen. Sindsdien neemt het aantal bedrijfsbezoeken en het aantal bedrijven dat handel drijft met Ivoorkust dan wel in Ivoorkust investeert gestaag toe. In 2016 is de economische missie mede daarom weer opgewaardeerd naar een volwaardige ambassade, met een economische taakopdracht. Omdat Ivoorkust ook een belangrijke politieke rol speelt in de regionale en continentale politiek, krijgt deze dimensie van de betrekkingen tussen Nederland en Ivoorkust ook aandacht in het ambassadewerk.

Consulaire Zaken

De Nederlandse ambassade verleent zeer beperkte consulaire dienstverlening, met name in noodgevallen. Paspoorten en visa worden niet door de ambassade in Abidjan verstrekt.

Bekijk de contactpagina van de ambassade voor de diensten die de ambassade wel en niet verleend.