Verklaring van woonplaats in Italië

Als u in Italië woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. De ambassade in Rome kan de verklaring voor u opstellen.

Door het coronavirus kunt u deze verklaring tot nadere berichtgeving niet aanvragen bij een ambassade of een consulaat-generaal.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont
 • een bewijs van uw huidige adres
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse ID-kaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Naast de eerder genoemde documenten, moet u ook bewijs van uw huidige adres meenemen.

Procedure voor het aanvragen van een consulaire verklaring in Italië

Consulaire verklaringen kunnen in Italië schriftelijk of per e-mail aangevraagd worden. Doet u uw aanvraag per post? Stuur dan de benodigde documenten naar het volgende adres:

Nederlandse ambassade in Rome
T.a.v. de consulaire afdeling
Via Michele Mercati  8
00197 Rome
Italië

Doet u uw aanvraag per e-mail? Stuur de benodigde documenten dan naar rom@minbuza.nl. Geef in uw begeleidende brief of e-mail duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft. Wij vermelden de reden voor afgifte namelijk in de verklaring.

Na ontvangst van uw aanvraag, duurt het gemiddeld 10 werkdagen om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden. Als u originele documenten heeft meegestuurd, dan worden die mee teruggestuurd.

Betaling

Kijk op het overzicht van de consulaire tarieven voor het bedrag dat u moet betalen. Dit bedrag verhoogt u met de verzendkosten per DHL van € 12,50.

Maak het totaalbedrag over naar de bankrekening van de ambassade:

Bankrekeningnummer: NL74 INGB 0705 454 177
Ten name van: Ministerie van Buitenlandse Zaken, betreft FSO
BIC: INGBNL2A
Onder vermelding van: ROME / soort verklaring én uw achternaam

Stuur een bewijs van uw overmaking mee met uw aanvraag.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.