Consulaire tarieven in Italië

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. De Nederlandse ambassade in Rome geeft de voorkeur aan elektronische betalingen (American Express wordt niet geaccepteerd).

Bij het consulaat-generaal in Milaan en bij de honoraire consulaten in Italië kunt u alleen een laissez-passeraanvragen (alleen na goedkeuring van de ambassade in Rome). Voor andere consulaire diensten moet u bij de ambassade in Rome zijn. Bij het consulaat-generaal in Milaan en de honoraire consulaten in Italië kunt u het laissez-passer alleen contant in euro's betalen. Graag het exacte bedrag in euro's meenemen.

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven vanaf 1 januari 2020

Paspoort en identiteitskaart EUR
Paspoort meerderjarige 139,70
Paspoort minderjarige 121,85
Zakenpaspoort 139,70
ID-kaart meerderjarige 126,20
ID-kaart minderjarige 98,60
Nooddocument 49,80
Laissez-passer voor stoffelijk overschot 60,00
Nederlandse nationaliteit krijgen EUR
Optieprocedure: enkelvoudig 191,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk 326,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige 21,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard 901,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard 1.150,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd 670,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd 920,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige 133,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) 350,00
Consulaire documenten EUR
Consulaire verklaringen 30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' 26,25
Legalisaties EUR
Legalisatie handtekening Nederlander 26,25
Legalisatie document 26,25
Bemiddeling opvragen document 103,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document 131,00