Consulaire tarieven in Italië

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Vanaf 1 januari 2021 kunt u alleen met een betaalpas betalen. Controleer of uw betaalpas open staat voor betalingen in het buitenland (Nederland/EU) (American Express wordt niet geaccepteerd).

Bij het consulaat-generaal in Milaan en bij de honoraire consulaten in Italië kunt u alleen een laissez-passeraanvragen (alleen na goedkeuring van de ambassade in Rome). Voor andere consulaire diensten moet u bij de ambassade in Rome zijn. Bij het consulaat-generaal in Milaan en de honoraire consulaten in Italië kunt u het laissez-passer alleen contant in euro's betalen. Graag het exacte bedrag in euro's meenemen.

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven 2021

Paspoort en identiteitskaart EUR
Paspoort meerderjarige 142,60
Paspoort minderjarige 124,40
Zakenpaspoort 142,60
Zakenpaspoort minderjarige 124,40
ID-kaart meerderjarige 141,50
ID-kaart minderjarige 108,65
Nooddocument 50,85
Laissez-passer voor stoffelijk overschot 60,00
Nederlandse nationaliteit krijgen EUR
Optieprocedure: enkelvoudig 196,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk 335,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige 22,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard 925,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard 1.181,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd 688,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd 945,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige 137,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) 350,00
Consulaire documenten EUR
Consulaire verklaringen 30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' 26,25
Legalisaties EUR
Legalisatie handtekening Nederlander 26,25
Legalisatie document 26,25
Bemiddeling opvragen document 103,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document 131,00