Open Oproep Covid 19 – Il rilancio

Ook tijdens de huidige Coronacrisis willen de Nederlandse Ambassade en het Consulaat-Generaal culturele professionals en instellingen in Nederland en Italië laten samenwerken. Daarom lanceren we een tijdelijke open oproep: ‘il rilancio’.

Open call
Beeld: Ambassade

Deze regeling stelt tijdelijk middelen ter beschikking voor Nederlands-Italiaanse partnerprojecten. Voorwaarde is dat het project voorziet in een concrete vraag in Italië.

Wat zoeken we?

 • Het projectvoorstel komt voort uit de huidige crisis, zij het door een aangepaste vorm of een aangepast thema.
 • Projecten die in aanmerking komen zijn (digitale) presentaties, samenwerkingsverbanden, ontwikkeling van post-Coronaprojecten, kennisuitwisseling, ontwikkeling van nieuw werk via digitale toepassingen.
 • Resultaten zijn onder meer online of offline publicaties, audiovisueel materiaal, toekomstige vervolgactiviteiten, nieuwe plannen en scenario's, ontstaan van netwerken.
 • Steun is mogelijk aan (bestaande) projecten die een andere invulling nodig hebben.
 • Het projectvoorstel wordt ontwikkeld door minstens één Italiaanse en één Nederlandse partner, met elk een duidelijke rol binnen het project.
 • Het project dient te passen in een van onze negen aandachtsgebieden: architectuur, design, digitalisering, kinder-jeugdcultuur, literatuur, meertaligheid, mensenrechten, samenwerking met Vlaanderen, vergrijzing.
 • Het projectvoorstel dient minstens drie weken voor het aanvatten van het project ingediend te worden.
 • Projecten kunnen worden ingediend tot 30 september en dienen voor het eind van het jaar te zijn afgerond. Andere projecten verwijzen we graag door naar onze reguliere subsidieaanvraagprocedure.

Wat bieden we?

 • Voor deze oproep is 25.000 beschikbaar.
 • De projectpartners kunnen minimaal 1.000 en maximaal 5.000 euro aanvragen.
 • Alle kosten komen in aanmerking.
 • Zowel de Nederlandse als de Italiaanse partner draagt bij aan het project, zij het in de vorm van budget, werkuren of faciliteiten.
 • De middelen worden overgemaakt aan de Italiaanse projectpartner (organisatie of rechtspersoon), die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van partners en derden.
 • Subsidie wordt slechts verleend voor zover de middelen van de Ambassade en Consulaat-Generaal toereikend zijn. Slechts een gedeelte van de aanvragen wordt gehonoreerd. In het geval van een toezegging, wordt het gevraagde bedrag niet altijd volledig toegekend.

Voor nadere informatie of voor het opvragen van een aanvraagformulier, kan de Italiaanse projectpartner contact opnemen met ons: rom-pcz@minbuza.nl (Ambassade Rome) of mil-pcz@minbuza.nl (Consulaat-Generaal Milaan)