Bericht aan Nederlandse passagiers op Costa Pacifica (25 maart)

De Nederlandse ambassadeur in Rome heeft woensdag 25 maart een nieuw bericht gestuurd aan de Nederlandse opvarenden aan boord van cruiseschip Costa Pacifica. Het hele bericht leest u hieronder.

Gisteren liet ik u weten dat het hopelijk de laatste keer zou zijn dat ik u informeerde over de ontwikkelingen met betrekking tot uw terugreis naar Nederland. Dat is helaas niet het geval. Uw geplande vliegverbinding vanaf Rome via Brussel naar Nederland kon niet tot stand komen vanwege een gezondheidscontrole van de Italiaanse autoriteiten. Dat betekende dat de al gereedstaande bussen onverrichterzake moesten wegrijden.

Wij kunnen ons uw teleurstelling en frustraties over deze gang van zaken goed voorstellen. Graag zouden we u accurater en vaker willen informeren, maar ook voor ons blijft de situatie lastig voorspelbaar. De planning van Costa Crociere wisselt veelvuldig, soms noodgedwongen door nieuwe opdrachten en aanvullende eisen van de Italiaanse autoriteiten.

In de tussentijd hebben we meermalen contact gehad met de havenautoriteiten, de gezondheidsautoriteiten, het ministerie van Buitenlandse Zaken en uw cruisemaatschappij Costa Crociere ter ondersteuning van uw veilige en zo spoedig mogelijke terugreis. We hebben er ook op aangedrongen dat Costa u beter informeert over de ontwikkelingen met betrekking tot uw terugkeer. Volgens de laatste gegevens van Costa is het voornemen u vandaag allen naar een hotel in de buurt van Rome te brengen. Dit met het oog op uw vertrek met een niet-rechtstreekse commerciele vlucht richting Nederland.

Zoals eerder gesteld leert de ervaring dat de schema’s nogal eens worden aangepast. Ook nu kunnen we dit helaas niet uitsluiten.

Een voorspoedige en veilige terugreis gewenst door allen van team ambassade Rome, consulaat-generaal Milaan,

Joost Flamand

Nederlandse ambassadeur in Rome