Bericht aan de Nederlandse passagiers op de Costa Luminosa (24 maart)

De Nederlandse ambassadeur in Rome heeft dinsdag 24 maart een nieuw bericht gestuurd aan de Nederlandse opvarenden aan boord van cruiseschip Costa Luminosa. Het hele bericht leest u hieronder.

Hopelijk is dit de laatste keer dat ik u informeer over de ontwikkelingen met betrekking tot uw terugreis naar Nederland.

Zoals u wellicht al heeft vernomen is uw vliegverbinding gepland voor deze middag om 15.15 uur. Uw reis zal vanaf Rome via Brussel naar Nederland gaan.

Zoals eerder gesteld leert de ervaring dat de schema’s nogal eens worden aangepast, dit hangt mede af van de veiligheidsprocedures. Ook nu kunnen we dit helaas niet uitsluiten.

We willen u er, wellicht ten overvloede, ook op wijzen dat België momenteel beperkingen heeft opgelegd aan het vrije verkeer van personen. Laten ophalen door familieleden wordt afgeraden. De snelste reis naar Nederland is waarschijnlijk per openbaar vervoer of taxi. Bij busvervoer voor grotere groepen kan de Belgische (grens)autoriteiten worden verzocht om een uitzondering te maken om repatriëring mogelijk te maken.

Een voorspoedige en veilige terugreis gewenst door allen van team ambassade Rome, consulaat-generaal Milaan,

Joost Flamand,

Nederlandse ambassadeur in Rome