Legaliseren van documenten uit Israël voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Israël gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van de Israëlische overheid. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij een ambassade of een consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Israël.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn:

 • afschrift van een geboorteakte
 1. Ter legalisering dient het document een apostille-stempel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël te bezitten.
 2. De geboorteakte moet Engelstalig zijn
 • afschrift van een overlijdensakte

Vraag deze afschriften op bij de bevolkings- en immigratiedienst (Population, Immigration and Border Authority - PIBA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verklaring van ongehuwd zijn

Een verklaring van ongehuwd zijn bestaat niet als apart document. Vraag om een uittreksel uit het persoonsregister. Uw burgerlijke status staat hier op. Ter legalisering dient het document een apostille-stempel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël te bezitten.

Afschrift van een huwelijksakte

Joods huwelijk:

Dit afschrift vraagt u op bij het opperste rabbinaat. Er dient een stempel op te komen van het Ministerie van Religieuze Zaken in Israël. Ter legalisering dient het document een apostille-stempel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël te bezitten. 

Islamitisch huwelijk:

Dit afschrift vraagt u op bij de sharia rechtbank in het district waar het huwelijk plaatsvond.

Christelijk huwelijk:

Dit afschrift vraagt u op bij de kerk waar is getrouwd.

Burgerlijke (niet-religieuze) huwelijken bestaan niet in Israël.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Een bewijs van echtscheiding vraagt u aan bij uw religieuze autoriteiten. Ter legalisering dient het document een apostille-stempel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Israël te bezitten.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U haalt de apostille bij de Israëlische overheid. Een overzicht met adressen vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Documenten van het Israëlische Consulaat in Oranjestad-Aruba of Willemstad-Curaçao

U laat een document dat is afgegeven door een van deze consulaten legaliseren door de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) in Oranjestad of door de Dienst Buitenlandse Betrekkingen (DBB) in Willemstad. Daarmee is het document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.