Cluster Innovatie, Investeringen en Handel

Het cluster Innovatie, Investeringen en Handel, behartigt de economische belangen van Nederland in Israël en bevordert de aanwezigheid van het Nederlands bedrijfsleven op de Israëlische markt. De verschillende expertises binnen de afdeling werken functioneel samen om optimale dienstverlening te bieden aan bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Ter ondersteuning hiervan wordt publieksdiplomatie actief ingezet.

Samenwerking op het gebied van bilaterale innovatie, buitenlandse investeringen en internationaal ondernemen wordt bevorderd door intensieve contacten met  de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarnaast onderhoudt de ambassade een uitgebreid netwerk van private en publieke organisaties, waaronder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - RVO.

Prioriteiten

1. Het versterken van het Nederlandse innovatievermogen door meer samenwerking tussen Nederland en Israël op het gebied van innovatie, met name in de topsectoren High Tech Systemen en Materialen (HTSM, i.h.b. fotonica, nanotechnologie, cybersecurity, fintech, smart materials) en Life Sciences & Health (LSH).

2. Het interesseren van Israëlische bedrijven voor vestiging in Nederland en hen vervolgens begeleiden bij het vestigingsproces daarmee bijdragend aan het scheppen van werkgelegenheid, versterking van de concurrentiekracht van Nederland en de overdracht van kennis.

3. Het bevorderen van zakendoen met Israël, bij voorkeur in de topsectoren (bijvoorbeeld Agri & Food, Creatieve Industrie, Energie, Logistiek en LSH).

Activiteiten

1. Monitoren van relevante trends en ontwikkelingen, duiden van nationale macro-economische ontwikkelingen en nationaal beleid, politiek-economische analyses en uitdragen van beleidsstandpunten.

2. Beantwoorden van vragen, verschaffen van informatie op maat over de Israëlische markt (marktkansen, potentiële zakenpartners, aanbestedingen, beleid en regelgeving), tot stand brengen van samenwerking op basis van reële kansen en geïnteresseerde partijen in Nederland, hulp bieden in het geval van problemen met wetgeving en douane.

3. (Co-)Organiseren van missies en bezoeken (Business to Business, Knowledge to Knowledge, Government to Governement) en evenementen zoals seminars, matchmaking en netwerkbijeenkomsten.

4. Holland Branding via diverse activiteiten met bij voorkeur een hoog profiel.

Email: tel-ea@minbuza.nl

Medewerkers

Eerste Ambassadesecretaris

Dhr. Marco Braeken

Director NFIA

Mw. Jacqueline Weber
Project Manager NFIA Mw. Noa Rinat

Innovatie Attaché

Mw. Racheli Kreisberg

Medewerker Economische Afdeling

Dhr. Jan Franke

Medewerker Publieksdiplomatie en Communicatie

Mw. Gili Gurel

Management Assistent Economische Afdeling

Mw. Pnina Biton-Soetendorp