Geboorte aangeven in Irak

Wanneer uw kind in Irak wordt geboren, moet u daar aangifte doen. U kunt de geboorteakte daarna eventueel in Nederland laten registeren. U kunt uw kind erkennen in Irak of in Nederland. U kunt vervolgens een eerste paspoort aanvragen voor uw kind.

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet aangifte van de geboorte gedaan worden bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Bij de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. In enkele landen is het ook mogelijk om de aangifte te doen bij de Nederlandse ambassade.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Buitenlandse geboorteakte in Nederland registreren

U kunt de buitenlandse geboorteakte laten registreren bij de gemeente Den Haag in Nederland. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn. Bijvoorbeeld als u of uw kind later een afschrift of uittreksel van de geboorteakte nodig heeft.

Heeft u de aangifte bij de lokale autoriteiten gedaan? Dan is de geboorteakte een buitenlands document. In veel gevallen moet u een buitenlands document nog laten legaliseren en vertalen. Dit verschilt per land. Wat u moet doen, staat bij de legalisatie-informatie onder buitenlandse documenten legaliseren.

Geboorteakte van Nederlandse ambassade

U kunt aangifte doen van de geboorte van uw kind bij een Nederlandse ambassade. Dan krijgt u een Nederlandse akte, die u niet hoeft te legaliseren voor gebruik in Nederland. Heeft u (later) een afschrift of uittreksel nodig? Dan vraagt u dit op bij de Nederlandse ambassade waar de akte is opgesteld. Woont u in het land waar de geboorteakte is afgegeven, dan kunt u zelf contact opnemen met de ambassade. In alle andere gevallen kunt u per e-mail een aanvraag doen bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u een bepaalde procedure volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Geboorte aangeven en kind erkennen in Irak

Nederland verstrekt geen geboorteaktes in Irak. U dient in Irak aangifte te doen van uw kind.

Verklaring van Nederlanderschap

Het consulaat in Erbil kan een verklaring van Nederlanderschap afgeven voor uw kind. De ambassade in Bagdad geeft deze verklaring niet af. Zie deze pagina voor meer informatie.

Eerste paspoort

U kunt eventueel een paspoortaanvraag doen voor uw kind bij een ambassade in de regio, zoals Jordanië, Turkije, Iran, Libanon of de Verenigde Arabische Emiraten. U kunt deze aanvraag ook doen bij de Nederlandse grensgemeenten en op Schiphol.

Vragen

Voor vragen over de aangifte van uw kind in Irak kunt u een email sturen naar de ambassade via BAG-CA@minbuza.nl of naar het consulaar in Erbil via ERB-CA@minbuza.nl.