Legaliseren van documenten uit Irak voor gebruik in Nederland

Het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken kan Iraakse documenten legaliseren. Bevindt u zich in Nederland? Voor legalisatie van een Iraaks document in Nederland moet u een verklaring aanvragen bij de Iraakse ambassade in Den Haag. Als u het document officieel heeft laten vertalen kunt u het laten legaliseren bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voorwaarden voor uw document

Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moet u deze erbij doen.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand, bijvoorbeeld een afschrift van een geboorteakte of van een overlijdensakte.

In Irak kunt u afschriften van geboorte of overlijden aanvragen bij het ministerie van Gezondheid (Ministry of Health, wazarat alsehha).

In Irak vraagt u afschriften van een huwelijks- of echtscheidingsakte aan bij het ministerie van Justitie (Ministry of Justice, Civil Status Department, wazarat aladel, mahkamat al ahwal alshakhsiyah).

Vertaling

Als uw document in het Arabisch is opgesteld dan heeft u meestal een vertaling in het Nederlands nodig. Een Duitse, Engelse of Franse vertaling mag ook.

Uw document moet door een beëdigde vertaler worden vertaald. Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, dan moet u de vertaling zelf ook laten legaliseren.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

In Irak zelf kunt u uw document laten legaliseren bij het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bevindt u zich in Nederland? Dan vraagt u bij de Iraakse ambassade in Den Haag eerst een consulaire verklaring over uw document aan.

Nadat u al uw documenten door een beëdigde vertaler heeft laten vertalen laat u de documenten legaliseren bij het Consulair Dienstencentrum van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Let op: een door een in Nederland beëdigde vertaler gemaakte vertaling hoeft niet gelegaliseerd te worden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Irak.

Controle van uw document

De stempel of sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.