Langer dan 90 dagen in Nederland blijven (visum lang verblijf)

Wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven, bijvoorbeeld voor werk of studie? Of wilt u bij uw familie in Nederland gaan wonen? Dan heeft u mogelijk een visum voor lang verblijf en/of een verblijfsvergunning nodig. Een visum lang verblijf heet ook wel een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Of u een mvv en/of verblijfsvergunning nodig hebt, ligt onder andere aan uw nationaliteit en uw verblijfsdoel.

U kunt alleen naar Nederland reizen als u bent vrijgesteld van het EU-inreisverbod. Lees de regels voor inreizen op Rijksoverheid.nl.

Wat is uw situatie?

Klik op + om een keuze te maken