Legaliseren van documenten uit Indonesië voor gebruik in Nederland

U wilt uw Indonesische document gebruiken in Nederland. U heeft eerst legalisatie nodig van de Indonesische ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Jakarta uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Indonesië.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Documenten die geen legalisatie nodig hebben

Indonesië

Originele akten van de burgerlijke stand van vóór 27 december 1949 zijn vrijgesteld van legalisatie. U kunt uw akte laten bijschrijven in het register van de burgerlijke stand in Den Haag (Afdeling Landelijke Taken).

Voormalig Nederlands Nieuw-Guinea

Originele akten van de burgerlijke stand van vóór 1 oktober 1962 zijn vrijgesteld van legalisatie. U kunt uw akte laten bijschrijven in het register van de burgerlijke stand in Den Haag (Afdeling Landelijke Taken).

Veel akten uit het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea uit de periode 1946-1962 zijn in het Nationaal Archief in Den Haag. U kunt een afschrift van uw akte opvragen per e-mail: info@nationaalarchief.nl
Zet in uw mail uw volledige naam, geboorteplaats en -datum.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte
 • afschrift van een huwelijksakte

Informeer bij de Indonesische autoriteiten waar u dit document kunt opvragen. 

Verklaring van ongehuwd zijn

Algemeen

Vraag eerst een verklaring op bij uw wijk- of buurthoofd (lurah, ketua rukun tetangga of ketua rukun warga). Dit kan alleen als u de Indonesische nationaliteit heeft. De verklaring laat u daarna door het districtshoofd (camat) ondertekenen.

Voor moslims

Lever de ondertekende verklaring in bij het kantoor van Godsdienstzaken (Kantor Urusan Agama KUA). U krijgt daarvoor in de plaats een geldige verklaring van ongehuwd zijn.

Voor niet-moslims

Lever de ondertekende verklaring in bij de burgerlijke stand. U krijgt daarvoor in de plaats een geldige verklaring van ongehuwd zijn.

Afschrift van een huwelijksakte

Islamitisch huwelijk

U heeft van het kantoor van Godsdienstzaken (Kantor Urusan Agama, KUA) een huwelijksboekje gekregen toen u trouwde. Dit boekje geldt als uw akte.

Voordat u naar de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken gaat, laat u het boekje legaliseren bij het ministerie van Godsdienstzaken.

Niet-islamitisch huwelijk

Vraag het afschrift van de huwelijksakte op bij de burgerlijke stand.

Autoriteiten van de burgerlijke stand

De naam van de burgerlijke stand is in veel provincies en steden verschillend. Deze autoriteiten geven originele en geldige documenten af:

 • Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bevolkingsdienst)
 • Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil (register van bevolking en burgerlijke stand)
 • Dinas Kependudukan
 • Tenaga Kerja Dan Social
 • Dinas Tenaga Kerja
 • Mobilitas Dan Pendaftaran Penduduk

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het Indonesische ministerie van Justitie. Daarna heeft u nog een legalisatie nodig van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken. Pas dan kunt u, op afspraak, met uw document naar de Nederlandse ambassade in Jakarta voor de Nederlandse legalisatie.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.
 

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Indonesië.

Het opvragen van akten in Indonesië duurt vaak lang en is niet altijd mogelijk.

Controle van uw document

De stempel of sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.