Economie en handel

Economie en handel behartigt de Nederlandse economische belangen in de relatie met Indonesië en bevordert de aanwezigheid van het Nederlandse bedrijfsleven op de Indonesische markt. Daarbij bevorderen wij de politieke dialoog op het gebied van energie, handel en macro-economie.

Medewerker Functie

Hans de Brabander

hoofd
Joost Nuijten plv. hoofd
Carel de Groot senior beleidsmedewerker water
Lukas Rahmidin medewerker economie
Melcher Klink medewerker economie
Intan Hadidinata medewerker economie
Indy Kateriamalia medewerker economie
Wita Pertiwi management support officer

Telefoon: +62 21 5248200
Fax: +62 21 527-5976
E-mail: jak-ea@minbuza.nl