Maatschappelijk verantwoord ondernemen in India

Doet u zaken in India? Dan heeft u te maken met richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Nederlandse bedrijven zijn verantwoordelijk voor de effecten van hun bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Deze verantwoordelijkheid geldt voor de hele productie- en waardeketen. Dit betekent dat u als Nederlandse ondernemer, actief in het buitenland, aandacht geeft aan thema's als arbeidsnormen, duurzaamheid, mensenrechten, transparantie en het vermijden van corruptie.

In India gaan we, samen met u en MVO Nederland, actief op zoek naar mogelijkheden om deze uitdagingen op te lossen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De overheid heeft met 13 sectoren afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze staan in de OESO-richtlijnen.

OESO-richtlijnen

De OESO-richtlijnen bieden bedrijven handvatten bij het omgaan met bijvoorbeeld mensenrechten, kinderarbeid of milieu. Werken volgens de OESO-richtlijnen vermindert risico’s en maakt uw onderneming transparanter. Dat geeft klanten, financiers, aandeelhouders en de samenleving vertrouwen.

Op Oesorichtlijnen.nl leest u wat de Nederlandse overheid (en 45 andere landen) van bedrijven verwacht bij het internationaal zakendoen. En hoe u maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Richtlijnen en hulpmiddelen

Een overzicht van richtlijnen en hulpmiddelen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen vindt u op de site van de Rijksoverheid. Hiermee kunt u mvo gemakkelijker toepassen in uw bedrijf.

Risicochecker

Tijdens internationaal zakendoen krijgt u bijvoorbeeld te maken met thema’s als arbeidsnormen, duurzaamheid, mensenrechten en corruptie.

Op de MVO Risicochecker kunt u nagaan of u deze risico’s tegenkomt bij uw activiteiten en leest u hoe u hiermee om kunt gaan. Op een interactieve Wereldkaart ziet u in één oogopslag welke risico’s bij mvo er per land zijn.

Landeninformatie

Bij de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO) vindt u informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen in verschillende landen. De ambassade in het land waar u zakendoet kan u verder informeren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in dit land of gebied

Het Indo-Dutch Sustainability Forum

Wij helpen u graag zoeken naar een duurzame balans tussen "People, Planet, Profit". Met het Indo Dutch Sustainability (INDUS) Forum, verbinden we slimme initiatieven voor duurzame oplossingen met belangrijke spelers in India en Nederland. Via dit Forum kunt u in contact komen met belangrijke partijen die werken aan oplossingen voor sociale uitdagingen en duurzaamheidsvraagstukken in uw productieketen. Deze slimme matchmaking helpt u óók op zakelijk vlak verder.

Wilt u meer weten over het INDUS Forum? Neem contact op met nde-ea@minbuza.nl