Dubbele nationaliteit

Woont u in het buitenland? Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit? Dan heeft u soms extra documenten nodig als u een Nederlands paspoort of ID-kaart aanvraagt. U doet dit bij een Nederlandse ambassade of consulaat bij u in de regio.

Dubbele nationaliteit

Meestal verliest u uw Nederlandse nationaliteit als u een tweede nationaliteit aanneemt. Behalve als u behoort tot de uitzonderingen waarin u beide nationaliteiten kunt behouden. Heeft u een dubbele nationaliteit en verlengt u niet op tijd uw Nederlandse paspoort, ID-kaart of verklaring Nederlanderschap? Ook dan kunt u uw Nederlandse nationaliteit verliezen.

Paspoort, ID-kaart of verklaring Nederlanderschap aanvragen

Heeft u geen Nederlands paspoort nodig om te reizen? Maar wilt u er wel voor zorgen dat u uw Nederlandse nationaliteit niet verliest? Dan kunt u een verklaring  van Nederlanderschap aanvragen. Dit is goedkoper en u hoeft niet in persoon langs te komen.

U kunt een paspoort, ID-kaart of een verklaring Nederlanderschap aanvragen bij een Nederlandse ambassade of consulaat bij u in de regio. Als u een dubbele nationaliteit heeft, dan heeft u daarvoor soms extra documenten nodig.

Eerste verlenging paspoort als meerderjarige

Heeft u een dubbele nationaliteit? En is dit uw eerste verlenging van uw paspoort na uw 18e jaar? Bewijs dan dat 1 van uw ouders tot uw 18e de Nederlandse nationaliteit had:

 • U neemt een Nederlands paspoort en een verblijfsvergunning mee van het land waar de ouder woont. Of andere documenten die het Nederlanderschap van de ouder aantonen.
 • U neemt een afschrift van uw geboorteakte of uittreksel uit het geboorteregister mee. Daarop staan de volledige namen van uw ouders en uw geboorteplaats.

Eerste aanvraag nadat u de andere nationaliteit heeft gekregen

Vraagt u voor het eerst een Nederlands paspoort of ID-kaart aan nadat u de andere nationaliteit heeft gekregen? Dan moet u op het aanvraagformulier aangeven dat u een tweede nationaliteit heeft. Met extra documenten laat u zien dat u onder de uitzonderingen valt. En dus de Nederlandse nationaliteit heeft behouden. Is uw document in het buitenland afgegeven? Zoek dan uit of u deze moet legaliseren. Dat geldt vooral voor een geboorteakte, huwelijksakte en overlijdensakte.

U bent geboren in het land van uw andere nationaliteit en woonde daar op het moment van naturalisatie

 • U toont het naturalisatiedocument van het land waar u woont.
 • U toont uw geboorteakte. De akte mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Op het document staan uw geboorteplaats en de volledige namen van uw ouders.
 • U toont een bewijs van woonplaats, bijvoorbeeld een elektriciteitsrekening.

U woonde voor uw 18de jaar 5 jaar achtereen in land van andere nationaliteit

 • U toont het naturalisatiedocument van het land waar u woont.
 • U toont een bewijs van woonplaats, bijvoorbeeld een elektriciteitsrekening.
 • U toont een bewijs van uitschrijving uit Nederland.
 • U toont minimaal 1 van de volgende documenten:
  • originele schoolrapporten van 5 achtereenvolgende jaren en een verklaring van de onderwijsinstelling dat u daar op school bent geweest
  • immigratiedocumenten, bijvoorbeeld oude verblijfsvergunningen of visa
  • belastingoverzicht van uw ouders waarin staat dat u afhankelijk was van uw ouders
  • andere documenten waaruit blijkt dat voor uw 18e 5 jaar in het land woonde waarvan u de nationaliteit heeft aangenomen.

U heeft de nationaliteit van uw partner aangenomen

 • U toont het naturalisatiedocument van het land waar u woont.
 • U toont een bewijs van woonplaats, bijvoorbeeld een elektriciteitsrekening.
 • U toont een gelegaliseerde huwelijksakte of een bewijs van geregistreerd partnerschap. De akte of het bewijs moet na de datum van uw naturalisatie zijn verstrekt.
 • Van uw partner:
  • kopie van een identiteitsbewijs met daarop de nationaliteit van uw partner op het moment dat u zich naturaliseerde of (als een identiteitsbewijs ontbreekt) het naturalisatiecertificaat van uw partner
  • uittreksel van de huwelijksakte, een bewijs van geregistreerd partnerschap of een echtscheidingsakte