Aangifte geboorte in India

Wanneer uw kind in India wordt geboren, moet u daar aangifte doen.  Woont u in Nederland, dan bent u verplicht om de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. U kunt uw kind erkennen in India of in Nederland.

Aangifte van geboorte kind

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte doen van de geboorte bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Na de aangifte krijgt u een geboorteakte mee.

Woont u in het buitenland? Dan krijgt uw kind bij de geboorte niet automatisch een Burgerservicenummer (BSN). Bekijk hoe uw kind aan een BSN komt.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Welke nationaliteit krijgt uw kind?

Bent u Nederlander en krijgt u een kind met uw buitenlandse partner? Volgens de nu geldende regels krijgt uw kind automatisch de Nederlandse nationaliteit als u op de dag van geboorte van het kind voldoet aan een van onderstaande voorwaarden:

  • De moeder van het kind heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • Op de dag van geboorte heeft de vader de Nederlandse nationaliteit en is hij getrouwd met de niet-Nederlandse moeder. Of is hij haar geregistreerd partner.
  • Op de dag van geboorte heeft de vader de Nederlandse nationaliteit, maar is hij niet getrouwd met de niet-Nederlandse moeder. Hij heeft het kind voor de geboorte erkend.

Hebben beide ouders de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt uw kind bij geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Dubbele nationaliteit

In sommige gevallen kan een kind meer dan een nationaliteit hebben. Wilt u weten of uw kind naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit heeft? Vraag dit na bij de lokale overheid van het land waar u woont.

Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen de Nederlandse nationaliteit kwijtraken. Lees meer over minderjarigen en verlies van de Nederlandse nationaliteit.

Buitenlandse geboorteakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren.

Buitenlandse akte omzetten in Nederlandse akte

U kunt de buitenlandse geboorteakte ook nog laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.  

Een akte omzetten is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u of uw kind in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u dan online op bij de gemeente Den Haag. 

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u bepaalde procedures volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Hoe u uw kind erkent in uw land, staat onder ‘Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied’. Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Aangifte geboorte bij de lokale autoriteiten

Met een gelegaliseerde geboorteakte uit India kunt u direct een reisdocument aanvragen voor uw kind. De Indiase geboorteakte maakt geen onderscheid tussen een voor- en achternaam zoals in Nederland. Er is sprake van een namenreeks. De  namenreeks wordt in het Nederlandse reisdocument volledig als achternaam overgenomen. De voornamen worden dus niet apart vermeld. De houderpagina van het paspoort komt er als volgt uit te zien:

Geslachtsnaam: de namenreeks die op de Indiase geboorteakte staat

Voornaam: ---

Als u een reisdocument wilt aanvragen waarin wél een voor- en een achternaam staan vermeld, moet u de geslachtsnaam van uw kind eerst laten vaststellen door de Dienst Justis (is kosteloos). Pas daarna kunt u een aanvraag voor een reisdocument indienen.

Let op: er bestaat een verschil tussen een naams wijziging en een naams vaststelling. U vraagt bij Dienst Justis een naamsvaststelling aan. In tegenstelling tot de naamswijziging is de naamsvaststelling gratis. De procedure voor de aanvraag staat beschreven op de website van Dienst Justis.

Wat heeft u hiervoor nodig?

  1. De verzoeker vult het aanvraagformulier naamswijziging in en vermeldt bovenaan het formulier dat het naamsvaststelling van het kind betreft (NV).
  2. Een origineel, volledig gewaarmerkt afschrift van de buitenlandse geboorteakte. Afhankelijk van het land van afgifte heeft u een legalisatie of apostille nodig.
    Bekijk de pagina over legalisatie van documenten voor meer informatie over legalisatie.

Als de geboorteakte niet is opgemaakt in het Nederlands, Engels, Frans of Duits, dan moet deze akte vertaald worden in het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Stap 1:
De aanvrager dient middels het aanvraagformulier naamswijziging het verzoek naamsvaststelling in bij de Dienst Justis/KB.

Stukken sturen aan:
Dienst Justis/KB
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Stap 2:
Het Koninklijk Besluit met de voor- en achternaam naar Nederlands recht wordt afgegeven.

Recente ervaring wijst uit, dat met de aanvraag circa 8 tot 10 weken gemoeid is.

Stap 3:
U stuurt de KB aan het Bureau Landelijke Taken van de gemeente Den Haag voor inschrijving van de akte in de Nederlandse Registers van de Burgerlijke Stand.

De inschrijving heeft als voordeel dat men in de toekomst altijd via deze instantie snel een afschrift kan opvragen tegen geringe kosten. Bovendien is de geboorteakte op deze wijze geregistreerd in een centraal register in Nederland.

Stukken aangetekend sturen aan:

Gemeente Den Haag
Publiekszaken, Afdeling Landelijke Taken
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Aangifte geboorte bij de ambassade in New Delhi

Het is niet mogelijk een geboorte, overlijden of huwelijk aan te geven bij de ambassade in New Delhi.

Erkennen van een kind in India

In India bestaat geen specifieke procedure voor erkenning van een kind. De erkenning gaat automatisch als de naam van de vader in de geboorteakte wordt opgenomen. Deze vorm van erkenning wordt niet zonder meer door de Nederlandse autoriteiten geaccepteerd. Bij de eerste paspoortaanvraag van het kind zal eerst een verificatie moeten plaatsvinden. 

Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.