Kansen voor ondernemers in Ierland

Wilt u weten welke kansen en trends er zijn in Ierland? Het ambassadenetwerk houdt de lokale markt in de gaten.

Met ruim 4,7 miljoen inwoners heeft Ierland een kleine markt voor verbruiksgoederen. De markt voor consumptiegoederen heeft een sterke “buy-Irish” reflex. De koopkracht van de Ieren is hoog, één van de hoogste binnen Europa. Bevolkingsaantallen zijn minder van belang voor de markt van investeringsgoederen. Het investeringsniveau ligt sinds de jaren ’90 erg hoog en Ierland is uitgegroeid tot een high-tech economie.

Kansen voor ondernemers in Ierland zijn er in meerdere sectoren.

Kansen en ontwikkelingen in het buitenland

De medewerkers van het ambassadenetwerk volgen de economische, innovatieve en maatschappelijke ontwikkelingen. En wijzen u op kansen, trends en behoeften bij lokale partijen en overheden. Bijvoorbeeld voor bepaalde producten of technieken. Ook kansen en ontwikkelingen op het gebied van innoveren en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en aanbestedingen houden zij goed in de gaten.

Bovendien houdt het ambassadenetwerk aanbestedingen in het buitenland en van internationale organisaties goed in de gaten.

Een overzicht van kansen vindt u op de portal Internationaal Ondernemen en in de app NL exporteert.

Marktrapporten en sectorrapporten

Het ambassadenetwerk stelt ook markt- en sectorrapporten op. U vindt hier ook rapporten van private partijen zoals banken. Zo bent u op de hoogte van de belangrijkste zakelijke ontwikkelingen in de lokale markt.

Kansen voor ondernemers in dit land of gebied

Life Sciences & Health

De Ierse medische sector is vergelijkbaar met ’s werelds grootste medische clusters en is één van de belangrijkste pijlers waarop de Ierse economie is gebouwd. In Ierland zijn meer dan 300 bedrijven actief in de MedTech sector en het land is de 2de grootste exporteur van MedTech producten in Europa.

Er zijn ruim 75 farmaceutische bedrijven op het eiland gevestigd, waaronder 9 van de top 10 multinationals. In de afgelopen jaren heeft de biofarmaceutische industrie voor bijna 8 mld EUR geïnvesteerd in nieuwe BioTech faciliteiten in Ierland. De Ierse medische industrie biedt met name kansen voor Nederlandse toeleveranciers.

De Ierse gezondheidszorg kent grote uitdagingen en dient gemoderniseerd te worden. De Ierse markt biedt in dit kader volop kansen op het gebied van ziekenhuisinrichting, medische apparaten, logistiek, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg en eHealth (ICT).

Meer informatie via,

http://health.gov.ie/

Department of Health (beleid & wetgeving)

www.hse.ie

Health Service Executive (publieke gezondheidszorg)

www.irishmedtechassoc.ie

Irish Medical Devices Association (contacten)

www.pharmaservicesdirectory.com

The Pharmaceutical Services Directory (contacten)

www.sfi.ie 

Science Foundation Ireland - SFI (onderzoek & wetenschap)

Water

Water is een belangrijk thema in Ierland. In 2013 werd Irish Water opgericht, het nationale waterketenbedrijf. De invoering van belasting op drinkwater was één van de eerste taken van Irish Water. Dit leidde -en geeft nog steeds aanleiding- tot massale protesten bij de Ierse bevolking.

Naast de kwestie van de waterbelasting is er in Ierland ook (nog) veel te doen op het gebied van watermanagement, watervoorziening en afvalwaterbehandeling. Investeringen in de drinkwatervoorzieningen en infrastructuur zijn nodig om de kwaliteit van drinkwater te kunnen garanderen.

Met het oog op Ierlands groeiende populatie en daarmee de toenemende economische behoeften, zijn er ook kansen op het gebied van duurzame waterzuivering technologieën.

In Ierland zijn er nog regelmatig overstromingen in stedelijk gebied. Er is behoefte aan innovatieve oplossingen om overstromingen in de toekomst voor te zijn/ te managen. Er is behoefte aan kennisuitwisseling tussen het Ierse en Nederlandse watermanagementbeleid en assistentie bij de uitvoering van werken.

Meer informatie via,

www.opw.ie

Office of Public Works (beleid & wetgeving)

www.epa.ie

Environmental Protection Agency – EPA (beleid & subsidies)

www.irishwater.ie

Irish Water (openbaar nutsbedrijf)

www.ervia.ie

Ervia (aankoopgroep Irish Water & Gas Networks)

Agri- en Food

De agri- en food sector is de grootste inheemse industrie in Ierland en neemt ruim 85% van de totale Ierse export voor haar rekening. Naast (rund)vlees is ook zuivel sterk internationaal gericht: ca. 80% van de zuivel productie in Ierland wordt geëxporteerd.

Landbouw en veeteelt hebben in Ierland een lange traditie. Omdat Ierland aan de Atlantische Oceaan grenst, is het klimaat ideaal voor duurzame landbouw, veeteelt en voedselproductie. Twee derde van het oppervlakte wordt gebruikt als landbouwgrond en feitelijk 80 procent van de Ierse landbouwgrond bestaat uit weidegebieden. Het gras groeit er dertig procent sneller dan gemiddeld in Europa. Het feit dat de productie in Ierland op gras gebaseerd is, is zeer gunstig voor wat betreft duurzaamheid.

Voor de Nederlandse agri- en food sector liggen er met name kansen op het gebied van innovatieve, efficiënte en hightech toepassingen.

Dit jaar vinden de National Ploughing Championships plaats op 19 – 21 september in Co Offaly, Ierland - www.npa.ie. De Ierse kampioenschappen ploegen zijn uitgegroeid tot één van Europa’s grootste openlucht beurzen met zo’n 1.500 exposanten, en met meer dan 280.000 bezoekers. De Nederlandse Ambassade zal aanwezig zijn om de Nederlandse landbouw sector te promoten.

Bent u geïnteresseerd? Laat het ons weten.

U kunt contact opnemen met Wemmechien Hofman – wemmechien.hofman@minbuza.nl

Meer informatie via,

www.agriculture.gov.ie


Department of Agriculture, Food & Marine (beleid & wetgeving)        

www.teagasc.ie           

Teagasc - Agriculture and Food Development Authority (onderzoek & ontwikkeling)          

www.bordbia.ie       

BordBia - Irish Food Board (contacten)

Creatieve Industrie

Met 9 van de top 10 multinationals op het gebied van software en internet gevestigd in Ierland, mag het land zich met recht een Europese hub voor Tech noemen. Multinationals als Microsoft, IBM, Oracle en Apple vestigden productie- en R&D faciliteiten in Ierland. En onder andere Google, Facebook en LinkedIn hebben hun Europese hoofdkantoor in Dublin gevestigd. Ook kent Ierland een substantiële gaming-industrie.

Ierland beschikt over een goed ontwikkeld startup-ecosysteem. Dat is niet verwonderlijk voor een land met zoveel gerenommeerde IT bedrijven en een land waar de Web Summit haar oorsprong kent. De Ierse overheid erkent het belang van startups en innovatieve bedrijven en stimuleert en ondersteunt startups door te groeien na de opstartfase. Sectoroverstijgende kansen zijn er voor Nederlandse bedrijven en startups met een focus op duurzame innovatie (water, energie, voeding, landbouw en life sciences & health).

Meer informatie via,

www.djei.ie

Department of Jobs, Enterprise & Innovation (beleid & wetgeving)

http://startupireland.ie/

Startup Ireland - onafhankelijk samenwerkingsverband (kennis & ontwikkeling)

www.startups.ie

The Startup Store (support, kennis & ontwikkeling)

http://dogpatchlabs.com

Dogpatch Labs – Startup hub (support, contacten, evenementen)

http://irishtechnews.ie/

Irish Tech News (nieuws, evenementen, contacten)

www.siliconrepublic.com

Silicon Republic (nieuws, evenementen, contacten)

Bouw

Het herstel van de Ierse bouwsector zet zich door. De output van de bouwsector in 2016 bedroeg 14,6 mld EUR, 15% meer dan in 2015. Gelet op de geplande projecten voor 2017 zet deze opwaartse trend zich ook dit jaar door.

De Ierse overheid publiceerde in september 2015 haar Infrastructure and Capital Investment Plan. Daarin werd voor de jaren 2016 – 2021 ruim 42 mld EUR aan investeringen in de bouwsector aangekondigd.

In 2017 worden een aanzienlijke hoeveelheid bouwactiviteiten in gang gezet. Investeringen vinden onder meer plaats in de segmenten, woningbouw, kantorenbouw, wegenbouw, water infrastructuur en hospitality.  

Meer informatie via,

www.housing.gov.ie

Department of Housing, Planning, Community and Local Government (beleid & wetgeving)

www.cisireland.com

Construction Information Services (huidige en toekomstige bouwprojecten in Ierland & Noord-

Ierland)

http://etenders.gov.ie/

Office of Government Procurement (tenders)

www.constructionireland.ie

Online directory voor de bouwsector in Ierland (contacten)