Studeren en stage in Ierland

Wie voor studie of stage naar Ierland gaat, moet een aantal zaken regelen. Bijvoorbeeld visa, studiebeurzen of huisvesting.

Studeren in het buitenland

Op wilweg.nl (een website van EP-Nuffic) staat uitgebreide informatie over studie en stage in het buitenland. Zowel studenten uit het hoger onderwijs (hbo, universiteit) als mbo-studenten kunnen daar terecht. De website biedt onder andere informatie over:

  • beurzen en fondsen
  • uitwisselingsprogramma’s
  • studiefinanciering (DUO)
  • diplomawaardering
  • visa
  • praktische zaken (huisvesting, voorbereiding)

Ook de stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) biedt informatie over studeren in het buitenland.

Stage in het buitenland

Informatie over stagelopen in het buitenland is te vinden op wilweg.nl:

Legalisatie en diplomawaardering

Omdat het onderwijssysteem en diplomaniveau per land kunnen verschillen, vragen onderwijsinstellingen soms om een diplomawaardering. Soms is het dan ook nodig om een diploma te laten legaliseren:

Studeren en stage in dit land of gebied

Nederlandse lessen

Trinity College Dublin biedt cursussen op verschillende niveaus aan.

www.tcd.ie/Germanic_Studies/courses/evening_courses/dutch/index.php

De Madelief is een Nederlandse en Vlaamse school die basisschoolonderwijs aanbiedt vanuit het St. Conleth’s College in de wijk Balsbridge, Dublin 4.

Elke zaterdag wordt 3 uur les gegeven in de Nederlandse taal en cultuur. Meer informatie vindt u via de link hieronder.  

www.demadelief.org