Nederlanders in buitenlandse gevangenissen

De omstandigheden in buitenlandse gevangenissen verschillen per land en per gevangenis. Soms is de situatie vergelijkbaar met Nederland. Maar er zijn ook landen waar de omstandigheden slechter zijn.

Gearresteerd in het buitenland

Bent u gearresteerd in het buitenland? Neem dan contact op met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hulp van ambassade of consulaat

De ambassade of consulaat heeft een bemiddelende rol. Zij kunnen:

  • algemene informatie geven over de omstandigheden in de gevangenis
  • algemene informatie geven over de rechtspraak in het land. Voor specifieke informatie kunt u contact opnemen met de advocaat.
  • bij de lokale autoriteiten aandacht vragen voor de gezondheidssituatie van een gedetineerde. Maar alleen als dat nodig en mogelijk is. De lokale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor een goede medische zorg voor gevangenen.
  • erop toezien dat een Nederlandse gevangene dezelfde behandeling krijgt als andere gevangenen
  • de gevangene in contact brengen met Bureau Buitenland van Reclassering Nederland

Wat de ambassade of het consulaat niet doet

De Nederlandse ambassade of het consulaat mag niet:

  • de borgsom, boetes of vergoeding voor een advocaat betalen
  • ervoor zorgen dat de gevangene iemand een betere behandeling krijgt dan andere gedetineerden
  • zich bemoeien met de rechtsgang of de schuldvraag in een ander land
  • pakjes namens familie of vrienden sturen

De ambassade of het consulaat kan soms ook geen hulp geven aan gedetineerden  met een dubbele nationaliteit in het land van hun andere nationaliteit. Dit heeft te maken met de wetgeving in dat land.

Geld overmaken naar gevangenen

U kunt als familie of vrienden geld storten op de rekening van de gevangenis in het buitenland. Is dat niet mogelijk, dan kan het geld via het ministerie van Buitenlandse Zaken worden toegestuurd.

De gevangene krijgt dit geld daarna van de ambassade of het consulaat. Voor deze service wordt wel eenmalig € 50 in rekening gebracht.

Straf uitzitten in Nederland niet altijd mogelijk

Als u wordt gearresteerd in het buitenland, kan de Nederlandse overheid u niet uit de gevangenis halen. U valt namelijk onder de rechtspraak van het land waar u bent gearresteerd. Het is daardoor niet altijd mogelijk uw straf in Nederland uit te zitten.