Legaliseren van documenten uit Hongkong voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Hongkong gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Hongkongse Hooggerechtshof. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

De procedure is anders als u documenten uit China wilt gebruiken in Nederland en als u documenten uit Macau wilt gebruiken in Nederland.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Hongkong.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte (certified true copy / certificate of marriage)
 • afschrift van een overlijdensakte

U vraagt deze afschriften op bij het departement van Immigratie. Dit kan online via het Hong Kong Immigration Department. De informatie op deze site is in het Engels en Chinees.

Verklaring van ongehuwd zijn

Dit afschrift vraagt u op bij het huwelijksregister (marriage registration & records office) in Hongkong.

Afschrift van een echtscheidingsakte

(decree absolute)

Dit afschrift vraagt u op bij de familierechtbank (family court registry). Op het afschrift is het zegel van het gerechtshof in uw district (district court) nodig.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U haalt de apostille bij het Hongkongse Hooggerechtshof. Het adres vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.