Geboorte aangeven in Hongarije

Wanneer uw kind in Hongarije wordt geboren, moet u daar aangifte doen. U kunt de geboorteakte daarna eventueel in Nederland laten registeren. U kunt uw kind erkennen in Hongarije of in Nederland.

Aangifte van geboorte kind

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet aangifte van de geboorte gedaan worden bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Bij de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. In enkele landen is het ook mogelijk om de aangifte te doen bij de Nederlandse ambassade.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Buitenlandse geboorteakte in Nederland registreren

U kunt de buitenlandse geboorteakte laten registreren bij de gemeente Den Haag in Nederland. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn. Bijvoorbeeld als u of uw kind later een afschrift of uittreksel van de geboorteakte nodig heeft.

Heeft u de aangifte bij de lokale autoriteiten gedaan? Dan is de geboorteakte een buitenlands document. In veel gevallen moet u een buitenlands document nog laten legaliseren en vertalen. Dit verschilt per land. Wat u moet doen, staat bij de legalisatie-informatie onder buitenlandse documenten legaliseren.

Geboorteakte opvragen bij Nederlandse ambassade

U kunt geen aangifte doen van de geboorte van uw kind bij een Nederlandse ambassade. Dit kon tot 1 januari 2012. Maar nu niet meer. Heeft u voor 1 januari 2012 aangifte gedaan van een geboorte? Dan heeft u een Nederlandse akte die u niet hoeft te legaliseren voor gebruik in Nederland. Heeft u hiervan een afschrift of uittreksel nodig? Dan vraagt u dit op bij de Nederlandse ambassade waar de akte is opgesteld. Woont u in het land waar de geboorteakte is afgegeven, dan kunt u zelf contact opnemen met de ambassade. In alle andere gevallen kunt u per e-mail een aanvraag doen bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u een bepaalde procedure volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Hoe u uw kind erkent in uw land, staat onder ‘Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied’. Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Naamgeving in Hongarije

Het komt vaak voor dat de ouders aan hun kind een Nederlandse naam willen geven (of meerdere namen). Voor het registreren van een Nederlandse naam vraagt de Hongaarse gemeente een verklaring van de Nederlandse ambassade.

Stuur in dit geval een e-mail met uw naam en contact gegevens naar bdp-ca@minbuza.nl. Dan ontvangt u van de consulaire afdeling het benodigde document. Stuur ook een kopie van een geldig Nederlands identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) mee.

Kind erkennen bij de lokale autoriteit

In Hongarije gebeurt de erkenning van een kind op afspraak bij het bureau van de burgerlijk stand van een willekeurige Hongaarse gemeente. Bij de erkenning dienen beide ouders aanwezig te zijn.

Als de ouders de Hongaarse taal niet verstaan moeten ze zelf voor een tolk zorgen. Dit  hoeft geen officiële tolk te zijn.

In de erkenningsakte wordt de achternaam van het kind ook opgenomen.

Hieronder vindt u een lijst met de documenten die u dient mee te nemen. De Hongaarse gemeente mag altijd extra documenten vragen.

  • Geldige identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • Bewijs van legaal verblijf (Hongaarse adreskaart en registratie kaart)
  • Indien de moeder gescheiden is, dan moet de huwelijksakte met de vermelding van de echtscheiding of de originele echtscheidingsakte worden overgelegd.
  • Indien de moeder weduwe is, dient de overlijdensakte van de overleden echtgenoot te worden overgelegd.
  • Een medische document opgemaakt door de gynaecoloog. Dit bevat het feit van zwangerschap en de geschatte datum van de geboorte.
  • Indien de erkenning na de geboorte gebeurt dienen de geboorteakte en het Hongaarse adreskaart (´lakcímkártya´) van het kind ook te worden meegenomen.

Let op dat de Hongaarse autoriteiten uitsluitend Hongaarstalige documenten accepteren. In geval van buitenlandse documenten zorgt u ervoor dat het document in het Hongaars vertaald is door OFFI.

In geval van inseminatie kan men geen erkenningsakte laten opmaken maar er wordt voor de geboorte een verklaring over de familienaam afgelegd.

Voor meer informatie dient u zich tot de Hongaarse gemeente te wenden.