Legaliseren van documenten uit Hongarije voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Hongarije gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen die 1 of meer Hongaarse documenten wil gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren met een apostille. Dat is een soort sticker of stempel. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte

Informeer bij de Hongaarse autoriteiten waar u deze afschriften opvraagt.

Verklaring van ongehuwd zijn

Deze verklaring vraagt u aan bij de burgerlijke stand (KEK KH) in Boedapest of in de gemeente waar u woont.
Hongarije registreert geen burgerlijke status van niet-Hongaren, tenzij u een permanente verblijfsstatus heeft aangevraagd (en dus langer dan 5 jaar in Hongarije leeft).

U bent Hongaar en in Nederland

De Hongaarse ambassade in Den Haag geeft sinds 1 april 2016 afschriften af van:

 • aktes van geboorte
 • aktes van huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • echtscheidingsaktes
 • aktes van overlijden
 • verklaringen van ongehuwd zijn

Vanaf 16 februari 2019 bepaalde documenten geen apostille nodig binnen EU

Heeft u een of meer openbare documenten uit een land dat lid is van de Europese Unie (EU)? En wilt u die documenten in een ander EU-land gebruiken? U heeft meestal een apostille nodig op de documenten. Vanaf 16 februari 2019 kunt u gebruikmaken van een vereenvoudigde regeling.

Informatie over hoe u gebruik kunt maken van de regeling volgt. Wilt u nu al meer weten? Lees dan meer over de vereenvoudiging van het gebruik van openbare documenten uit de EU op het Europees e-justitie portaal.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U haalt de apostille bij het Hongaarse autoriteiten. De adressen vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). Deze informatie is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Documenten van de Hongaarse ambassade in Nederland

U laat uw consulaire afschrift of verklaring legaliseren door het Consulair Dienstencentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Daarna is het klaar voor gebruik in Nederland.

Documenten van het Hongaarse Consulaat in Willemstad/Curaçao

U laat een document dat is afgegeven door het Hongaarse Consulaat in Willemstad legaliseren door de Dienst Buitenlandse Betrekkingen (DBB) in Willemstad. Daarmee is het document klaar voor gebruik in Nederland.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Per 1 juni 2018 bemiddelt het Consulair Dienstencentrum niet meer bij het opvragen of legaliseren van documenten uit Hongarije.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.