Legaliseren van documenten uit Hongarije voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Hongarije kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Hongarije. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen die 1 of meer Hongaarse documenten wil gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren met een apostille. Dat is een soort sticker of stempel. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte

Informeer bij de Hongaarse autoriteiten waar u deze afschriften opvraagt.

Verklaring van ongehuwd zijn

Deze verklaring vraagt u aan bij de burgerlijke stand (KEK KH) in Boedapest of in de gemeente waar u woont.
Hongarije registreert geen burgerlijke status van niet-Hongaren, tenzij u een permanente verblijfsstatus heeft aangevraagd (en dus langer dan 5 jaar in Hongarije leeft).

U bent Hongaar en in Nederland

De Hongaarse ambassade in Den Haag geeft sinds 1 april 2016 afschriften af van:

 • aktes van geboorte
 • aktes van huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • echtscheidingsaktes
 • aktes van overlijden
 • verklaringen van ongehuwd zijn

Deze afschriften kunt u zonder legalisatie direct in Nederland gebruiken.

Gebruik documenten binnen de EU

Heeft u een of meer openbare documenten uit een land dat lid is van de Europese Unie (EU)? En wilt u die documenten in een ander EU-land gebruiken? Documenten van een overheid of rechterlijke instantie uit de Europese Unie hoeven meestal niet vertaald te worden. Het kan soms wel zo zijn dat u het document moet laten aanvullen met een meertalig modelformulier.
Een meertalig modelformulier vraagt u aan bij de instantie die het document afgeeft. Bekijk het overzicht van alle openbare documenten die u vrij kunt gebruiken binnen de EU op de website van European Justice.

Welke documenten hebben een apostille nodig?

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. De volgende documenten hebben een apostille nodig:

 • officiële verklaringen op een onderhandse akte (een document dat niet door een notaris opgemaakt is);
 • diploma’s, getuigschriften of andere verklaringen zoals een gehandicaptenverklaring;
 • afschrift van een EU-land over een openbaar document dat is afgegeven door een niet-EU land

Deze opsomming is niet compleet. Informeer bij de Hongaarse overheid of u voor uw document een apostille nodig heeft.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U haalt de apostille bij het Hongaarse autoriteiten. De adressen vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). Deze informatie is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Documenten van het Hongaarse Consulaat in Willemstad/Curaçao

U laat een document dat is afgegeven door het Hongaarse Consulaat in Willemstad legaliseren door de Dienst Buitenlandse Betrekkingen (DBB) in Willemstad. Daarmee is het document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen of legaliseren van uw documenten uit Hongarije.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.