Legaliseren van documenten uit Guadeloupe voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Guadeloupe gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van de lokale Franse autoriteiten in Basse-Terre.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Waar kunt u de documenten opvragen?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand:

  • afschrift van een geboorteakte
  • verklaring van ongehuwd zijn
  • afschrift van een huwelijksakte
  • afschrift van een echtscheidingsakte
  • afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de lokale autoriteiten in Guadeloupe waar u deze documenten kunt opvragen.

Waar en hoe laat u uw document legaliseren?

Laat uw document uit Guadeloupe legaliseren door de lokale Franse autoriteiten in Basse-Terre. Hoe dit werkt, vindt u op de pagina Legaliseren van documenten uit Frankrijk voor gebruik in Nederland.