Uitkering bij arbeidsongeschiktheid buiten Nederland

Krijgt u (binnenkort) een uitkering voor arbeidsongeschiktheid (WGA, IVA, WAO, WAZ of Wajong)? Of u die blijft ontvangen als u in het buitenland woont of gaat wonen, hangt af van uw situatie en uw woonland.

Bent u korter dan 2 jaar ziek? Ga dan naar Ziektewetuitkering buiten Nederland.

METEEN REGELEN

Via UWV.nl

OPZOEKEN

OOK NODIG