Legaliseren van documenten uit Groenland voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Groenland gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Waar kunt u de documenten opvragen?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand:

  • afschrift van een geboorteakte
  • verklaring van ongehuwd zijn
  • afschrift van een huwelijksakte
  • afschrift van een echtscheidingsakte
  • afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de lokale autoriteiten in Groenland waar u deze documenten kunt opvragen.

Waar en hoe laat u uw document legaliseren?

Laat uw document uit Groenland legaliseren door het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoe dit werkt, vindt u op de pagina Legaliseren van documenten uit Denemarken voor gebruik in Nederland.