U gaat exporteren naar Griekenland

Wilt u uw product exporteren naar Griekenland? U krijgt bijvoorbeeld te maken met exportdocumenten.

Beginnen met exporteren

De Nederlandse overheid kan u helpen met de eerste stappen op een buitenlandse markt. Veel informatie vindt u op Ondernemersplein.nl  en via de app NL exporteert. De Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan klaar om uw vragen te beantwoorden en geven advies.

Informatie per land

Bij RVO vindt u informatie per land die u nodig heeft, bijvoorbeeld over de lokale invoertarieven en -procedures. Kies daarvoor uw land in het landenoverzicht  en klik vervolgens op exportregels.

Kies het juiste exportdocument

Als u gaat exporteren, krijgt u met veel documenten te maken. Voor exporteren binnen de Europese Unie en buiten de Europese Unie heeft u verschillende documenten nodig. Sommige documenten laat u bij de Douane zien als u goederen de grens over brengt. De Kamer van Koophandel heeft voor u de benodigde documenten.

Exporteren naar dit land of gebied

Het belang van de Nederlandse export naar Griekenland is relatief beperkt. Het gaat om ongeveer 0,5% van de totale Nederlandse export. In 2015 bedroeg de export naar Griekenland € 2,1 miljard. Deze bestaat vooral uit minerale brandstoffen, gefabriceerde producten, voedingsmiddelen, dranken, tabak, chemicaliën, dieren en dierlijke producten.

De Nederlandse import uit Griekenland bedroeg in 2015 € 456 miljoen. Dit is ongeveer 0,1% van de totale Nederlandse import. De import uit Griekenland omvat voornamelijk minerale brandstoffen, gefabriceerde producten, machines en transportmiddelen en chemicaliën.

Kapitaalrestricties

De kapitaalbeperkingen, die sinds juni 2015 in Griekenland van kracht waren, zijn per 1 september volledig opgeheven. Dit betekent dat Griekenland net als andere EU lidstaten weer vrij verkeer van kapitaal kent. Het besluit tot opheffing stond al langere tijd gepland en is afgestemd met de Gouverneur van de Griekse Centrale Bank en de Europese Instellingen.

Laat u desnoods informeren door de Hellenic Banking Association.

Blijf op de hoogte

De situatie in Griekenland kan relatief snel wijzigen. Blijf daarom goed geïnformeerd over de financiële actualiteit in het land. Dat kan:

  • via het reisadvies en daarmee de veiligheidssituatie
  • via de media
  • via de handelsafdeling van de Nederlandse ambassade in Athene voor bedrijfsspecifieke vragen