U gaat exporteren naar Griekenland

Wilt u uw product exporteren naar Griekenland? U krijgt bijvoorbeeld te maken met exportdocumenten.

Beginnen met exporteren

De Nederlandse overheid kan u helpen met de eerste stappen op een buitenlandse markt. Veel informatie vindt u op Ondernemersplein.nl  en via de app NL exporteert. De Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan klaar om uw vragen te beantwoorden en geven advies.

Informatie per land

Bij RVO vindt u informatie per land die u nodig heeft, bijvoorbeeld over de lokale invoertarieven en -procedures. Kies daarvoor uw land in het landenoverzicht  en klik vervolgens op exportregels.

Kies het juiste exportdocument

Als u gaat exporteren, krijgt u met veel documenten te maken. Voor exporteren binnen de Europese Unie en buiten de Europese Unie heeft u verschillende documenten nodig. Sommige documenten laat u bij de Douane zien als u goederen de grens over brengt. De Kamer van Koophandel heeft voor u de benodigde documenten.

Exporteren naar dit land of gebied

Het belang van de Nederlandse export naar Griekenland is relatief beperkt. Het gaat om ongeveer 0,5% van de totale Nederlandse export. In 2015 bedroeg de export naar Griekenland € 2,1 miljard. Deze bestaat vooral uit minerale brandstoffen, gefabriceerde producten, voedingsmiddelen, dranken, tabak, chemicaliën, dieren en dierlijke producten.

De Nederlandse import uit Griekenland bedroeg in 2015 € 456 miljoen. Dit is ongeveer 0,1% van de totale Nederlandse import. De import uit Griekenland omvat voornamelijk minerale brandstoffen, gefabriceerde producten, machines en transportmiddelen en chemicaliën.

Kapitaalrestricties

Het is verstandig er rekening mee te houden dat Griekse bedrijven of organisaties mogelijk (tijdelijk) niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Dit kan veroorzaakt worden door belemmeringen die de kapitaalrestricties met zich meebrengen. Maak hier heldere afspraken over met betrokken partijen.

Op dit moment is de situatie met betrekking tot de kapitaalrestricties als volgt:

  • Nederlandse bedrijven en particulieren kunnen elektronische betalingen naar Griekse bankrekeningen zonder beperking uitvoeren.
  • Overschrijvingen van een Griekse bankrekening naar een bankrekening buiten Griekenland kan eventueel problemen opleveren. Houders van Griekse bankrekeningen kunnen niet onbeperkt geld naar het buitenland overmaken. Bespreek vantevoren met uw handelspartner of deze beperkingen in de uitvoering van betalingen voorziet.De Griekse banken zijn het beste op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de laatste ontwikkelingen omtrent kapitaalrestricties
  • Om contant geld op te nemen met een Griekse pinpas geldt nog een maandelijkse limiet van € 5000. Bekijk het reisadvies over Griekenland als u wilt pinnen met een buitenlandse pinpas.
  • Binnen de EU is vrij verkeer van kapitaal. Nederlanders kunnen zonder beperking contant geld in- en uitvoeren. Voorzichtigheid is daarbij geboden. Het meedragen van een begeleidende brief van uw hoofdkantoor met vermelding totaalbedrag, oorsprong en doel van de contanten is niet verplicht, maar kan u helpen bij ad hoc controle van de Griekse douane.

Blijf op de hoogte

De situatie in Griekenland kan relatief snel wijzigen. Blijf daarom goed geïnformeerd over de financiële actualiteit in het land. Dat kan:

  • via het reisadvies en daarmee de veiligheidssituatie
  • via de media
  • via de handelsafdeling van de Nederlandse ambassade in Athene voor bedrijfsspecifieke vragen