Geboorte aangeven in Griekenland

Wanneer uw kind in Griekenland wordt geboren, moet u daar aangifte doen. Woont u in Nederland, dan bent u verplicht om de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. U kunt uw kind erkennen in Griekenland of in Nederland.

Aangifte van geboorte kind

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte doen van de geboorte bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Na de aangifte krijgt u een geboorteakte mee.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Buitenlandse geboorteakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren.

Buitenlandse akte omzetten in Nederlandse akte

U kunt de buitenlandse geboorteakte ook nog laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.  

Een akte omzetten is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u of uw kind in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u dan online op bij de gemeente Den Haag. 

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u bepaalde procedures volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Hoe u uw kind erkent in uw land, staat onder ‘Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied’. Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Aangifte van geboorte en erkenning in Griekenland

U doet aangifte van geboorte in de gemeente waar het kind geboren is. Als een van de ouders niet bij de aangifte aanwezig is, kan de andere ouder hem vertegenwoordigen met een volmacht.

Zijn de ouders niet gehuwd? Dan kan de vader de ongeboren vrucht erkennen via een notariële akte.

Naamkeuze in Griekenland

Als de moeder niet gehuwd is en de vader het kind niet heeft erkend, dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Zijn de ouders gehuwd, of zijn ze ongehuwd maar heeft de vader het kind erkend? Dan moeten de ouders een verklaring van naamkeuze afleggen. In Griekenland kunnen ouders kiezen of ze hun kind de achternaam van de vader of de moeder willen geven, of de achternaam van beide ouders.

Deze verklaring legt u af bij de gemeente waar het kind geboren is, op het moment van aangifte van geboorte.

Als de ouders beide achternamen doorgeven, worden Griekse achternamen vervoegd met de mannelijke of vrouwelijke uitgang. Buitenlandse achternamen worden niet vervoegd.

Heeft de vader het kind na de geboorte erkend? Dan kan de achternaam van het kind binnen een jaar na geboorte worden gewijzigd. Hiervoor is een verklaring van beide ouders nodig.