Vacature stagiair(e)

Stage bij de Nederlandse ambassade in Athene

Stageperiodes

De Nederlandse ambassade in Athene biedt een aantal stagemogelijkheden per jaar aan voor studenten die een voor het ambassadewerk relevante studie volgen en in een vergevorderd stadium van hun studie zijn.

Stages op de ambassade zijn tweemaal per jaar mogelijk, te weten in de periode september t/m januari (vijf maanden) en in de periode februari t/m juli (zes maanden). Stage lopen op de ambassade voor een periode korter dan vijf maanden of langer dan zes maanden is niet mogelijk. Alle stagiair(e)s worden toegevoegd aan de beleidsafdeling van de ambassade. Het aantal beschikbare stageplekken per periode kan wisselen. Hieronder staan de vacatures voor de eerstvolgende stageperiode.

De deadline voor sollicitaties voor de periode september 2019 t/m januari 2020 is vrijdag 31 mei 2019.

De werkomgeving
De ambassade vertegenwoordigt de Nederlandse overheid in Griekenland. Dat betekent dat de ambassade de bilaterale contacten onderhoudt tussen beide landen en werkt aan positieve beeldvorming over Nederland in de Griekse samenleving. Op beleidsniveau houdt de ambassade zich bezig met drie prioritaire aandachtsgebieden, nl. de financieel-economische situatie van Griekenland, samenwerking op migratiegebied en handelsbetrekkingen. De ambassade functioneert hierbij als de ‘ogen en oren’ voor de ministeries in Den Haag.

Het ambassadeteam bestaat uit ca. twintig personen verdeeld over de beleids-, de beheers- en de consulaire afdeling. Samen vormen zij een sterk team waarbij samenwerken en werkplezier voorop staan. De ambassade is gevestigd in het centrum van Athene en heeft het concept van Het Nieuwe Werken geheel omarmd, wat betekent dat er gewerkt wordt in een open ruimte zonder kantoren. De voertaal op de ambassade is gewoonlijk Nederlands.

Functie-inhoud van de beschikbare stageplaatsen

Voor de komende stageperiode (september 2019 t/m januari 2020) zijn er twee stageplaatsen beschikbaar. Sollicitaties kunnen voor een of meerdere van deze posities worden ingediend, graag in je motivatiebrief aangeven waar je voorkeur naar uit gaat.

Communicatie en migratie

Je bent verantwoordelijk voor de sociale media-kanalen van de ambassade (m.n. Facebook, twitter). Hiertoe inventariseer je, onder andere tijdens de wekelijkse stafvergadering, welke boodschappen we bij verschillende gelegenheden willen zenden. Je houdt ook het activiteitenoverzicht van de ambassade bij en vraagt hiervoor actief input van de ambassademedewerkers. Je denkt mee met het algemene communicatiebeleid van de ambassade en werkt eigen ideeën uit. Hiernaast ondersteun je de uitgezonden medewerker op migratieterrein met bijv. het notuleren van overleggen en het zoeken en verwerken van informatie. Je richt je bij het dagelijkse persoverleg vooral op migratienieuws. Je ondersteunt de ambassade met voorkomende hand- en spandiensten.

Innovatie en duurzaamheid
 

Je ondersteunt de economische afdeling van de ambassade. Je focus ligt hierbij op innovatief en duurzaam ondernemerschap, de ambassade wil zich meer profileren op dit gebied. Belangrijk om dit te kunnen bewerkstelligen is het samenbrengen van relevante netwerken en het ondersteunen en organiseren van activiteiten ter bevordering van duurzaamheid en innovativiteit. Je denkt creatief en durft met eigen ideeën te komen. Je kunt goed het overzicht houden en hebt een passie voor het bedenken van praktische oplossingen voor maatschappelijke problemen. Door jouw creatieve mindset kun je goed zelfstandig werken om ideeën uit te werken in de praktijk.

Functievereisten
Een stagiair(e) dient ten tijde van de stage een voor het ambassadewerk relevante universitaire studie te volgen, bij voorkeur in de masterfase. Wij vragen van een stagiair(e) verder de volgende kennis en vaardigheden:

 • basiskennis van internationale betrekkingen, de werking van de Europese Unie en de werking van de Rijksoverheid inclusief de rol van ambassades daarbinnen;
 • basiskennis van de binnenlandse politieke verhoudingen in Nederland en bij voorkeur ook die in Griekenland;
 • aantoonbare affiniteit met (enkele van) de onderwerpen die centraal staan in de stageplaats(en) van voorkeur:
  • Communicatie en migratie: sociale media, communicatiestrategie, publieksdiplomatie, migratiebeleid, EU-beleid;
  • Innovatie en duurzaamheid: startups, incubators, marketing, ondernemerschap
 • uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels, mondeling en schriftelijk;
 • beheersing van het Grieks strekt tot aanbeveling maar is niet noodzakelijk;
 • goede communicatieve vaardigheden en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • aantoonbare interesse in de politieke, economische en sociale vraagstukken die in Griekenland spelen;
 • initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid;
 • representativiteit, enthousiasme en inzet.

Voorwaarden en vergoedingen
Op basis van het stagereglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken is het een voorwaarde dat je als stagiair(e) gedurende de gehele stageperiode als student staat ingeschreven aan een erkende universiteit (in Nederland of in het buitenland) en de Nederlandse nationaliteit bezit. Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt een stagevergoeding en een pensionkostenvergoeding aan. De vlucht naar Athene wordt niet vergoed. Meer informatie over stagemogelijkheden, voorwaarden en vergoedingen is te vinden op deze website.

Solliciteren voor een stageplaats op de ambassade in Athene?
Sollicitaties in de vorm van een motivatiebrief en een CV kunnen worden gezonden naar ath-stages@minbuza.nl. De deadline voor de stageperiode van september 2019 t/m januari 2020 is 31 mei 2019, 23:59 uur Griekse tijd. Sollicitaties die na dit moment worden ontvangen zullen niet in behandeling worden genomen.

Voor meer informatie over de ambassade en Orange Grove zie https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/griekenland/over-ons/ambassade-athene en https://orangegrove.eu.

Voor vragen over de stageplaatsen of de sollicitatieprocedure kun je een email sturen naar ath-stages@minbuza.nl