Vacature Medewerker Communicatie en Vertalingen

Stand­plaats:                Athene

Contractsoort:             Lokaal contract

Contractduur:              5 jaar met twee maanden proeftijd bij externe werving

Uren per week:            36

Maand­salaris bruto:   € 1.792,00 – € 2.688,00 afhankelijk van ervaring

Salaris­niveau:                Lokale salarisschaal 7 Griekenland

Rechtspositie:                Legal Status (Local Employees) Regulations 2020

Niveau:                             HBO

Vakgebied:                      Communicatie / vertaler

Reageren:                        Uiterlijk 23 november 2020

Dienst­verband:             Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij plezier in communicatie, in al zijn facetten? Op de Nederlandse ambassade in Athene moet je moeiteloos kunnen schakelen tussen een Griekse diplomatieke nota en een snelle tweet. Je hebt enthousiasme en energie en weet dat ook te delen binnen het team. Daarin combineer je een dienstverlenende, een aanjagende, een uitvoerende en een strategische rol. Zelf bedenken en zelf doen!

Je hebt een voortreffelijke taalbeheersing en handigheid met nieuwe media. Een open blik en bereidheid om kennis te nemen van veel verschillende media en onderwerpen. Je moet in staat zijn om gemakkelijk te schakelen tussen Grieks en Nederlands en tussen uiteenlopende werkzaamheden.

ALGEMEEN

 • De medewerker Communicatie en Vertalingen verzorgt de externe communicatie van de ambassade i.s.m. de medewerker Pers en Culturele zaken.
 • De medewerker beheert (sociale) mediakanalen en zorgt voor een actief en samenhangend beeld in de externe communicatie van de ambassadeur, de ambassade en zijn stafleden.
 • De medewerker ondersteunt het ambassadeteam bij het wegnemen van taalbarrières en verzorgt vertalingen tussen Grieks en Nederlands.
 • De medewerker Communicatie en Vertalingen werkt onder aansturing van (Plv) Ambassadeur, maar neemt zelf beslissingen bij de interpretatie en concrete uitvoering vertalings- en tolkwerkzaamheden.

RESULTAATGEBIEDEN

 • Een proactief optreden en acteren van de ambassade op sociale media
 • Een plan voor corporate communicatie van de ambassade, en succesvolle implementatie ervan
 • Geen taalbarrières bij het overbrengen van Nederlandse boodschappen en het ontvangen van Griekse informatie
 • Ambassade staat positief bekend bij publiek, overheid en bedrijfsleven in Griekenland en Nederland
 • Ambassade neemt deel aan maatschappelijk debat, ook bij weerstand
 • Ambassade informatie wordt gezien en gedeeld
 • Rijksinterne ambassade informatie is helder en inzichtelijk
 • Achtervang van collega’s en overige voorkomende werkzaamheden

TAKEN

Het beheren van (sociale) mediakanalen:

 • Het vergaren, schrijven/fotograferen/filmen en plaatsen van informatie en nieuwsberichten;
 • Het afdoen van publieksvragen op social media;
 • Het bijhouden van de internetsite;
 • Aanjager van en advisering op publiekscommunicatie door collega’s

Beïnvloeding beeldvorming over Nederland en de ambassade

 • Het opbouwen van een relevant netwerk in communicatie/media;
 • Bevorderen van een positieve relatie met de ambassade

Initiëren van en zorg voor een samenhangende externe communicatie:

 • Ontwikkelen eenduidige beeldtaal voor ambassadecommunicatie op basis van de Rijkshuisstijl;
 • Bijhouden foto en beeld bestanden en zorgen voor actuele en representatieve foto’s van ambassade en staf;
 • Maken van templates voor ambassadepresentaties;
 • Zelfstandig ontwikkelen nieuwe communicatie kanalen en evenementen;
 • Advisering over stijl en vorm bij speeches en publieke spreekvaardigheid

Zorg voor samenhangende interne communicatie:

 • Actueel houden van informatie ambassade en medewerkers op Rijksportaal en digitale samenwerkingsruimtes;
 • Ontwikkelen en bijhouden samenhang tussen digitale samenwerkingsruimtes ambassade;
 • Aanjagen en helpen bij archivering en toezicht op samenhang in archivering

Het verrichten van vertalingswerkzaamheden door:

 • Het vertalen van correspondentie en diplomatieke nota’s;
 • Het vertalen van documentatie, rapporten en speeches;
 • Het vertalen van Griekse media, online en offline

Het verrichten van tolkwerkzaamheden door:

 • Het simultaan tolken bij bezoeken en bijeenkomsten;
 • Het tolken bij recepties, werklunches en diners

Functie-eisen

Werk- en denkniveau:             HBO-niveau

Ervaringsniveau:                      3-5 jaar relevante werkervaring

 • mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Griekse taal. Goede kennis van de Engelse taal;
 • Teamplayer met dienstverlenende instelling;
 • Integere omgang met gevoelige informatie;
 • Vaardigheid in het verzamelen en inzichtelijk maken van gegevens en het leveren van managementinformatie

COMPETENTIES

- Initiatief

- Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

- Klantgerichtheid

- Resultaatgerichtheid

- Samenwerken

- Kwaliteitsgerichtheid

Arbeids­voorwaarden

Stand­plaats:                Athene

Contractsoort:             Lokaal contract

Uren per week:            36

Contractduur:              5 jaar met twee maanden proeftijd in geval van externe werving

Dienst­verband:            Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Maand­salaris bruto:      € 1.792,00 – € 2.688,00 afhankelijk van ervaring

Salaris­niveau:              Lokale salarisschaal 7 Griekenland

Rechtspositie:              Legal Status (Local Employees) Regulations 2020

Bijzonderheden

WERKOMGEVING

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) maakt ons Koninkrijk veiliger en welvarender, en zet zich in voor een eerlijke en duurzame wereld. BZ steunt ook 24/7 Nederlanders in het buitenland. Dat alles doen we samen met onze Nederlandse en buitenlandse partners. Voor Nederland, wereldwijd. Ambassade Athene behartigt die belangen voor Nederland in Griekenland. Belangrijke thema’s daarbij zijn migratie en grensbeheer, regionale veiligheid, financieel-economische vraagstukken; politiesamenwerking; en de ondersteuning van Nederlanders op reis of in nood.

De ambassade heeft een informele werksfeer in een modern open kantoor. Tegelijkertijd is diplomatie een vak met veel geschiedenis en protocol, waarin vorm vaak evenveel aandacht nodig heeft als de inhoud.

De Ambassade bestaat uit 20 medewerkers, waarvan 6 uitgezonden. Medewerkers hebben veel ruimte en verantwoordelijkheid om zelfstandig hun taken uit te oefenen. De ambassade staat onder leiding van de ambassadeur en kent zowel beleidsmedewerkers als beheers- en consulaire medewerkers.

De medewerker Communicatie en Vertalingen is lokaal geworven en werkt zowel met als voor beleids- en  beheersmedewerkers op de post.

Solliciteren

Om te solliciteren stuur je uiterlijk op 23 november 2020 een brief met motivatie en CV naar ATH-RSVP@minbuza.nl ter attentie van Maurits ter Kuile.

In het onderwerp van de e-mail vermeld je: Sollicitatie voor medewerker communicatie en vertalingen [voornaam] [achternaam].

Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties.

Lokale medewerkers worden geworven voor een specifieke functie, op basis van hun kennis, ervaring en vaardigheden. Doorgroeimogelijkheden op de ambassade zijn uiterst beperkt, vandaar dat de contractduur vijf jaar is, met een proefperiode van twee maanden voor extern geworvenen. Bij interne werving kan sprake zijn van een uitzondering op deze termijn in verband met bestaande arbeidsvoorwaarden.

Aanvangsdatum in overleg.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurits ter Kuile via ATH@minbuza.nl