Geboorte aangeven in Ghana

Wanneer uw kind in Ghana wordt geboren, moet u daar aangifte doen. Woont u in Nederland, dan bent u verplicht om de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. U kunt uw kind erkennen in Ghana of in Nederland.

Aangifte van geboorte kind

Wanneer uw kind in het buitenland wordt geboren, moet u aangifte doen van de geboorte bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. Na de aangifte krijgt u een geboorteakte mee.

Woont u in het buitenland? Dan krijgt uw kind bij de geboorte niet automatisch een Burgerservicenummer (BSN). Bekijk hoe uw kind aan een BSN komt.

Regels aangifte geboorte en naamskeuze

De Nederlandse regels voor de aangifte geboorte en naamskeuze kind vindt u op rijksoverheid.nl. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Denk daarbij aan afwijkende regels over het gebruik van achternamen of ander schrift (bijvoorbeeld Japans of Arabisch).

Welke nationaliteit krijgt uw kind?

Bent u Nederlander en krijgt u een kind met uw buitenlandse partner? Volgens de nu geldende regels krijgt uw kind automatisch de Nederlandse nationaliteit als u op de dag van geboorte van het kind voldoet aan een van onderstaande voorwaarden:

  • De moeder van het kind heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • Op de dag van geboorte heeft de vader de Nederlandse nationaliteit en is hij getrouwd met de niet-Nederlandse moeder. Of is hij haar geregistreerd partner.
  • Op de dag van geboorte heeft de vader de Nederlandse nationaliteit, maar is hij niet getrouwd met de niet-Nederlandse moeder. Hij heeft het kind voor de geboorte erkend.

Hebben beide ouders de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt uw kind bij geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Dubbele nationaliteit

In sommige gevallen kan een kind meer dan een nationaliteit hebben. Wilt u weten of uw kind naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit heeft? Vraag dit na bij de lokale overheid van het land waar u woont.

Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen de Nederlandse nationaliteit kwijtraken. Lees meer over minderjarigen en verlies van de Nederlandse nationaliteit.

Buitenlandse geboorteakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om de buitenlandse geboorteakte in uw woongemeente te registreren. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente verwerkt de persoonlijke gegevens van u en uw kind dan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren.

Buitenlandse akte omzetten in Nederlandse akte

U kunt de buitenlandse geboorteakte ook nog laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.  

Een akte omzetten is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u of uw kind in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u dan online op bij de gemeente Den Haag. 

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte

Kind erkennen in het buitenland of in Nederland

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u bepaalde procedures volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte.

Hoe u uw kind erkent in uw land, staat onder ‘Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied’. Een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Geboorte aangeven en kind erkennen in dit land of gebied

Wanneer uw kind in Ghana wordt geboren, moet u de geboorteaangifte doen bij de lokale autoriteiten, de Ghanese Registry of Births and Deaths. Bij de geboorteaangifte wordt dan een geboorteakte opgemaakt.

Als de ouders niet gehuwd zijn op het moment van geboorte van het kind, is de vader niet automatisch de juridische ouder. Hij moet het kind dan nog erkennen. In Ghana gaat dit niet met een erkenningsakte zoals in Nederland, maar via vermelding op de geboorteakte. De vader moet op de geboorteakte staan vermeld als vader én als informant. Om informant te kunnen zijn, moet de vader aan kunnen tonen dat hij op het moment van aangifte van geboorte in Ghana was. In dit geval is er sprake van erkenning op basis van Ghanees gewoonterecht. Deze vorm van erkennen wordt door Nederland overgenomen.

Als u voor het eerst een Nederlands paspoort aanvraagt voor uw kind, kan er gevraagd worden om bewijs van erkenning. Voor kinderen die geboren zijn in Ghana, is dit de geboorteakte waarop de vader genoemd wordt als informant.

Staat de vader niet als informant op de geboorteakte? Dan kan hij het kind in Nederland erkennen bij een gemeente of notaris.