Wat doen wij in Ghana?

Pers en cultuur

De Nederlandse ambassade voert een actief beleid ter bevordering van de culturele uitwisseling tussen Nederland en Ghana. De nadruk ligt hierbij zowel op het stimuleren van behoud van gemeenschappelijk cultureel erfgoed als op ondersteuning van culturele activiteiten in Ghana in het kader van ‘Cultuur en Ontwikkeling’. Verder ondersteunt de ambassade Nederlandse hedendaagse cultuur in Ghana. Een voorbeeld hiervan is het environmental film festival: www.effaccra.org.

Binnen het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingbeleid bestaat het programma ‘Cultuur en Ontwikkeling’, dat gericht is op het versterken van de culturele identiteit in een aantal ontwikkelingslanden als bijdrage aan duurzame sociaaleconomische ontwikkeling. Cultuur is een basisbehoefte, en kan een bijdrage leveren aan armoedebestrijding. Nederland ondersteunt initiatieven gericht op duurzame capaciteitsversterking van culturele organisaties, netwerken en samenwerking. De samenwerking is zowel gericht op behoud van erfgoed als op hedendaagse culturele uitingen. Jongeren krijgen bijzondere aandacht.

Op veel plaatsen in de wereld getuigen fysieke overblijfselen van de aanwezigheid van Nederlanders. In Ghana gaat het bijvoorbeeld over forten als in El Mina. Dit cultureel erfgoed vormt niet alleen onderdeel van onze eigen geschiedenis en identiteit, maar ook van die van de landen waar deze overblijfselen zich bevinden. Daarom is hier sprake van gemeenschappelijk cultureel erfgoed (GCE). Het gezamenlijk werken aan het duurzaam behoud van dit erfgoed, het gemeenschappelijk cultureel erfgoed, draagt bij aan onze bilaterale betrekkingen met de betreffende landen. Meer informatie over het Nederlandse cultuurbeleid vind u op de site van Erfgoed Nederland: www.cultureelerfgoed.nl. Het Prins Clausfonds voor Cultuur en Ontwikkeling steunt in Ghana projecten waarbij erfgoed bedreigd wordt. Via het cultural emergency response. Meer informatie over het Prins Clausfonds is te vinden op: www.princeclausfund.org.

Onder producten en diensten is meer informatie te vinden over de procedures voor het GCE-programma.

Voor vragen over bovengenoemde onderwerpen en programma’s kunt u zich richten tot de afdeling Handel, Pers en Cultuur, Felix Lomans of Gladys Ofei via ACC-EA@minbuza.nl of via +233 21 21 4358.

Ontwikkelingssamenwerking

Zie elders op deze site het Meerjaren Strategisch Plan 2014-2017 van de post Accra. Voor meer informatie of vragen over de Nederlandse programma's in Ghana kan contact worden opgenomen met onze afdeling via  ACC@minbuza.nl of +233 302 214 358.