Registreren van een geboorte in Georgië

Wanneer uw kind is geboren in Georgië, de geboorte zal geregistreerd moeten worden bij the ‘ House of Justice’ .

Registreren van een geboorte

Wanneer uw kind buiten Nederlands is geboren, zal de geboorte officieel geregistreerd moeten worden bij de lokale autoriteiten. In Georgië gebeurt dit bij ‘the House of Justice’. (http://psh.gov.ge/main/menus/1). Het ziekenhuis waar uw kind geboren is zal een officiële akte opstellen aangaande de geboorte, met daarin vermeld de naam van het kind, geboortedatum en plaats en de gegevens van de ouders. Het ziekenhuis geleidt deze akte door naar ‘the House of Justice’. De ouders, voogd of een gemachtigde kan een officiële geboorteakte opvragen bij ‘the House of Justice’. Georgië hanteert een centraal administratie systeem, u kunt in iedere regio informatie dan wel aktes opvragen.

Het is niet mogelijk om de geboorte te registreren bij de Nederlandse Ambassade te Tbilisi.

Registreren van een buitenlandse geboorteakte in Nederland

U kunt buitenlandse geboorteakte laten registreren. Dit is niet verplicht, maar kan handig zijn – bij voorbeeld wanneer een kind later een uittreksel van zijn/haar geboorteakte nodig heeft.

Heeft u de aangifte bij de lokale autoriteiten gedaan? Dan is de geboorteakte een buitenlands document. In veel gevallen heeft een buitenlands document nog laten legaliseren en vertalen. Dit verschilt per land. Wat u moet doen, staat bij de legalisatie-informatie onder buitenlandse documenten legaliseren.

Regels voor registreren van geboorte en namen

U kunt de Nederlandse regels voor het kiezen en registreren van een naam terugvinden via government.nl. In Georgië wordt de naam van het kind geregistreerd door het ziekenhuis op een officiele staat van geboorte. Deze gegevens worden door the House of Justice exact overgenomen op de geboorteakte. Er zijn in Georgië geen speciale regels omtrent het geven van een naam aan een kind.

Kind erkennen in het buitenland

De regels over het erkennen van een kind verschillen per land. In sommige landen moet u een bepaalde procedure volgen. U krijgt dan u een erkenningsakte als bewijs. In andere landen gaat erkenning automatisch door vermelding van de ouder op de geboorteakte. Het erkennen van een kind wanneer u in Georgië verblijft gebeurt door ‘the House of Justice’. http://psh.gov.ge/main/page/1/494.

Let op; een buitenlandse erkenning is niet altijd rechtsgeldig in Nederland.

In buitenland geboren kind in Nederland erkennen

U kunt uw in het buitenland geboren kind altijd in Nederland erkennen. Dus ook als erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor u te doen. Op rijksoverheid.nl leest u meer informatie over het erkennen van een kind.

Registreren van geboorte in Georgie

Aanvullende informatie over de diensten van the House of Justice in Georgië: http://psh.gov.ge/main/menus/1