Landbouw in Frankrijk

Frankrijk is de grootste landbouwproducent in de EU voor diverse productgroepen. Ook is Frankrijk een relatief groot bosbouw- en visserijland.

Frankrijk heeft door een grote diversiteit aan regio’s en klimatologische omstandigheden vrijwel alle vormen van landbouw, tuinbouw en visserij: ‘Noord-Europees’, mediterraan en tropisch (denk aan de overzeese gebiedsdelen!): akkerbouw, veehouderij, tuinbouw, wijnbouw, berglandbouw, visserij (Frankrijk heeft mede door zijn vele overzeese gebiedsdelen na de V.S. het tweede grootste zeeoppervlak ter wereld).

Daarnaast is Frankrijk een grote afzetmarkt. Frankrijk telt 67 miljoen inwoners en is daarmee na Duitsland de grootste consumentenmarkt in de EU. Frankrijk is ook een belangrijke multiculturele markt. Last, but not least, Frankrijk is een nabije markt! Denk aan de regio Parijs, een diverse markt van 18 miljoen inwoners/consumenten. En aan welvarende gebieden rond steden als Nantes, Straatsburg en Lyon!

De Nederlandse export van agro- en foodproducten naar Frankrijk laat de laatste jaren een stijgende tendens zien. Zo bedroeg de exporttoename in 2017 maar liefst 13%! Na de agrofood export van Nederland naar Polen, is Frankrijk als afzetland de sterkste stijger!

Agrofood team Parijs

Het Agrofood team Parijs maakt deel uit van het netwerk van Landbouwattachénetwerk (LAN). Dit netwerk ondersteunt Nederlandse bedrijven in de agrarische sector bij hun internationale ambities. Het Landbouwattachénetwerk bestaat uit 57 afdelingen over de hele wereld en bestrijkt ongeveer 77 landen en heeft een eigen website : https://www.agroberichtenbuitenland.nl/

Landpagina Frankrijk: https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/frankrijk

Het Agrofoodteam behartigt in Frankrijk de Nederlandse belangen op het gebied van land- en tuinbouw, visserij, natuur, en voedselverwerkende industrie.

Daarnaast draagt het team bij aan de politieke dialoog over o.a. het Europees landbouw-,  visserij- en natuurbeleid en zet zich in voor de samenwerking tussen Nederland en Frankrijk op genoemde beleidsterreinen. Het stimuleert bilaterale samenwerking op agrofood gerelateerde terreinen en doet aan handelsbevordering d.m.v. missies en beursdeelname en promotie van de Nederlandse agrofood sector.

Wat kan het Agrofoodteam in Frankrijk voor u betekenen

  • Marktinformatie, contactgegevens, maatwerk op basis van uw vraag
  • Signaleren van trends en ontwikkelingen in agrofood
  • Organiseren van promotionele activiteiten, zakelijke missies, beursdeelname en netwerkgelegenheden
  • Informatie verschaffen over Franse wet- en regelgeving (zoals de Warenwet)
  • Advies en bemiddeling, bijvoorbeeld t.b.v. strategie of in juridische zaken
  • Contacten leggen met Franse kennisinstellingen, overheid of bedrijven

Samenstelling Agrofoodteam

  • Martijn Weijtens, landbouwraad
  • Annelies Dijkema, landbouwadviseur
  • Marieke Riesmeijer, beleidsondersteuner landbouw
  • Liesbeth Vreeswijk, managementondersteuner

Contactgegevens

Tel:  +33 – (0)1 40 62 33 53

Email: PAR-LNV@minbuza.nl

Twitter: @AgriParijs