Verklaring van woonplaats in Frankrijk

Als u in Frankrijk woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. De ambassade in Parijs kan de verklaring voor u opstellen.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont
 • een bewijs van uw huidige adres
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse ID-kaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Naast de eerder genoemde documenten, moet u ook bewijs van uw huidige adres meenemen.

In Frankrijk kunt u een van de onderstaande documenten gebruiken als bewijs van adres:

 • elektriciteits- of gasrekening;
 • afschrift Franse belastingdienst;
 • afschrift Sécurité Sociale of Mutuelle ;
 • telefoonrekening.

Procedure aanvragen consulaire verklaring in Frankrijk

Er zijn 2 manieren om consulaire verklaringen aan te vragen bij de Nederlandse ambassade in Parijs:

1. Door een afspraak te maken met de consulaire afdeling. Zorg dat u bij uw afspraak een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse ID-kaart en de benodigde documenten meeneemt. U betaalt ter plekke met uw creditcard of pinpas.

NB: aan de balie levert u het volledige dossier in. De consulaire verklaring(en) wordt/worden vervolgens per post naar uw huisadres gestuurd.

2. Door een brief aan de consulaire afdeling te sturen:

Ambassade des Pays-Bas
Section Consulaire
7-9  rue Eblé
75007 Paris

Voeg als bijlage een kopie van uw geldige Nederlandse paspoort of ID-kaart en alle benodigde documenten toe.

Betaling bij aanvragen per post

Consulaire verklaringen kosten 30 euro per stuk. Maak het totaalbedrag (dus 30 euro per verklaring) over op de bankrekening van de ambassade en stuur het bewijs van uw overmaking mee met de gevraagde documenten.

IBAN: NL74 INGB 0705 4541 77                      
BIC/SWIFT: INGBNL2A
t.n.v. Ministerie van Buitenlandse Zaken RSO-WEU
o.v.v. ‘PAR - consulaire verklaring <UW ACHTERNAAM>

Gemiddeld duurt het 3 weken om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden. Als u originele documenten heeft meegestuurd dan worden die mee teruggestuurd.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.