Studeren en stage in Frankrijk

Wie voor studie of stage naar Frankrijk gaat, moet een aantal zaken regelen. Bijvoorbeeld visa, studiebeurzen of huisvesting.

Studeren in het buitenland

Op wilweg.nl (een website van EP-Nuffic) staat uitgebreide informatie over studie en stage in het buitenland. Zowel studenten uit het hoger onderwijs (hbo, universiteit) als mbo-studenten kunnen daar terecht. De website biedt onder andere informatie over:

  • beurzen en fondsen
  • uitwisselingsprogramma’s
  • studiefinanciering (DUO)
  • diplomawaardering
  • visa
  • praktische zaken (huisvesting, voorbereiding)

Ook de stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) biedt informatie over studeren in het buitenland.

Stage in het buitenland

Informatie over stagelopen in het buitenland is te vinden op wilweg.nl:

Legalisatie en diplomawaardering

Omdat het onderwijssysteem en diplomaniveau per land kunnen verschillen, vragen onderwijsinstellingen soms om een diplomawaardering. Soms is het dan ook nodig om een diploma te laten legaliseren:

Studeren en stage in dit land of gebied

Er zijn verschillende mogelijkheden om in Frankrijk hoger onderwijs te volgen. Ook zijn er vele instellingen voor taallessen Frans.

Studeren in Frankrijk

Uitgebreide informatie over het Franse onderwijssysteem en een vergelijking van Nederlandse en Franse diploma’s is beschikbaar in de publicatie 'Onderwijssysteem Frankrijk' van EP-Nuffic. Meer informatie is ook te vinden via www.campusfrance.org.

Franse onderwijsinstellingen beslissen over de toelating van studenten. Soms dient u voor aanmelding uw Nederlandse diploma te laten erkennen. In Frankrijk is het Centre international des études pédagogiques  (CIEP, http://www.ciep.fr/enic-naric-france) daarvoor verantwoordelijk. Een aanvraag tot erkenning gebeurt online en kan tot 4 maanden duren. Nederlandse documenten moeten ingediend worden met een beëdigde vertaling.

Soms is voor aanmelding bij een Franse opleiding geen erkenning nodig van uw Nederlandse diploma nodig, maar wel een beschrijving van uw opleiding. Dit verschilt per opleiding:

Stage in Frankrijk

Zoekt u een stage in Frankrijk? De volgende instanties kunnen behulpzaam zijn:

Frans leren in Frankrijk

Op meerdere plaatsen in Frankrijk zijn Franse taallessen te volgen. Inschrijvingsvoorwaarden en kosten verschillen per instelling. U kunt het beste gebruik maken van instellingen met het kwaliteitslabel ‘Qualité français langue étrangère’.