Consulaire tarieven in Frankrijk

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Betaling aan de balie is enkel mogelijk per bankpas (alle bankpassen behalve American Express).

Schriftelijke aanvragen (consulaire verklaringen) kunnen ook worden betaald per overmaking aan de ING Bank:
t.n.v. “Ministerie van Buitenlandse Zaken - Betreft CSO”
met omschrijving “PAR - naam product - naam”

IBAN: NL74 INGB 0705 4541 77
BIC: INGBNL2A

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven 2021

Paspoort en identiteitskaart / Passeport et carte d'identité EUR
Paspoort meerderjarige / Passeport adulte 142,60
Paspoort minderjarige / Passeport < 18 ans 124,40
Zakenpaspoort / Passeport business 142,60
Zakenpaspoort minderjarige / Passeport business < 18 ans 124,40
ID-kaart meerderjarige / Carte d'identité adulte 141,50
ID-kaart minderjarige / Carte d'identité < 18 ans 108,65
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer ou document d'urgence 50,85
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer mortuaire 60,00

Visa

EUR

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visa Schengen enfants < 6 ans Gratis
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visa Schengen enfants 6 - 11 ans 40,00
Schengenvisum normaal tarief / Visa Schengen tarif normal 80,00
Schengenvisum laag tarief* / Visa Schengen tarif réduit** 35,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants < 6 ans Gratis
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visa pour les Caraïbes (max 30 jours) enfants 6 - 11 ans 40,00
Caribisch visum / Visa pour les Caraïbes 80,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV, tarifs différents, dependant du type de MVV --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland   
**
facilitation des visas pour les citoyens de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Biélorussie, du Cap-Vert et de la Russie
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtenir la nationalité néerlandaise EUR
Optieprocedure: enkelvoudig / Procédure d'option: simple 196,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Procédure d'option: multiple 335,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Procédure d'option: mineur accompagnant 22,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: simple, standard 925,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: multiple, standard 1.181,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: simple, tarif réduit 688,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: multiple, tarif réduit 945,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: mineur accompagnant 137,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Examen d'intégration civique (pour naturalisation) 350,00
Consulaire documenten / Documents consulaire EUR
Consulaire verklaringen / Déclaration consulaire 30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copie certifiée conforme 26,25
Legalisaties / Legalisations EUR
Legalisatie handtekening Nederlander / Légalisation signature d'un Néerlandais 26,25