Consulaire tarieven in Frankrijk

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Betaling aan de balie is enkel mogelijk per bankpas (alle bankpassen behalve American Express).

Schriftelijke aanvragen (consulaire verklaringen) kunnen ook worden betaald per overmaking aan de ING Bank:
t.n.v. “Ministerie van Buitenlandse Zaken - Betreft CSO”
met omschrijving “PAR - naam product - naam”

IBAN: NL74 INGB 0705 4541 77
BIC: INGBNL2A

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Consulaire tarieven 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passeport et carte d'identité EUR
Paspoort meerderjarige / Passeport adulte 144,60
Paspoort minderjarige / Passeport < 18 ans 126,10
Zakenpaspoort / Passeport business 144,60
Zakenpaspoort minderjarige / Passeport business < 18 ans 126,10
ID-kaart meerderjarige / Carte d'identité adulte 143,45
ID-kaart minderjarige / Carte d'identité < 18 ans 110,15
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer ou document d'urgence 51,55
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer mortuaire 60,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie*/Supplément demande de passeport ou de carte d'identité à un autre endroit** 23,00
* Aanvraag op andere locatie dan ambassade, consulaat of EDV-kantoor. De toeslag geldt voor alle aanvragers./** Demande à un endroit autre que l'ambassade, le consulat ou le bureau EDV. Le supplément s'applique à tous les candidats.

Visa

EUR

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visa Schengen enfants < 6 ans Gratis
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visa Schengen enfants 6 - 11 ans 40,00
Schengenvisum normaal tarief / Visa Schengen tarif normal 80,00
Schengenvisum laag tarief*** / Visa Schengen tarif réduit**** 35,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants < 6 ans Gratis
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visa pour les Caraïbes (max 30 jours) enfants 6 - 11 ans 40,00
Caribisch visum / Visa pour les Caraïbes 80,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV, tarifs différents, dependant du type de MVV --
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland   
****
facilitation des visas pour les citoyens de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Biélorussie, du Cap-Vert et de la Russie
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtenir la nationalité néerlandaise EUR
Optieprocedure: enkelvoudig / Procédure d'option: simple 200,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Procédure d'option: multiple 342,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Procédure d'option: mineur accompagnant 22,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: simple, standard 945,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: multiple, standard 1.206,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: simple, tarif réduit 703,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: multiple, tarif réduit 965,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: mineur accompagnant 139,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Examen d'intégration civique (pour naturalisation) 350,00
Consulaire documenten / Documents consulaire EUR
Consulaire verklaringen / Déclaration consulaire 30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copie certifiée conforme 26,25
Legalisaties / Legalisations EUR
Legalisatie handtekening Nederlander / Légalisation signature d'un Néerlandais 26,25