Consulaire tarieven in Frankrijk

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Betaling aan de balie is enkel mogelijk per bankpas (alle bankpassen behalve American Express).

Schriftelijke aanvragen (consulaire verklaringen) kunnen ook worden betaald per overmaking aan de ING Bank:
t.n.v. “Ministerie van Buitenlandse Zaken - Betreft CSO”
met omschrijving “PAR- naam produkt- naam”

IBAN: NL74 INGB 0705 4541 77
BIC: INGBNL2A

Tarieven vanaf 1 januari 2019

Paspoort en identiteitskaart / Passeport et carte d'identité EUR
Paspoort meerderjarige / Passeport adulte 136,15
Paspoort minderjarige / Passeport < 18 ans 118,75
Zakenpaspoort / Passeport business 136,15
ID-kaart meerderjarige / Carte d'identité adulte 123,00
ID-kaart minderjarige / Carte d'identité < 18 ans 96,10
Laissez-passer of noodpaspoort / Document d'urgence 48,55
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer mortuaire 60,00

Visa

EUR

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visa Schengen enfants < 6 ans Gratis
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visa Schengen enfants 6 - 11 ans 35,00
Schengenvisum normaal tarief / Visa Schengen tarif normal 60,00
Schengenvisum laag tarief* / Visa Schengen tarif réduit** 35,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants < 6 ans Gratis
Caribisch visum / Visa pour les Caraïbes 35,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV, tarifs différents, dependant du type de MVV --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland  
** la facilitation des visas pour les citoyens de l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kosovo, l'Ukraine  et la Russie
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtenir la nationalité néerlandaise EUR
Optieprocedure: enkelvoudig / Procédure d'option: simple 187,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Procédure d'option: multiple 319,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Procédure d'option: mineur accompagnant 21,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: simple, standard 881,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: multiple, standard 1.124,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: simple, tarif réduit 655,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: multiple, tarif réduit 899,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: mineur accompagnant 130,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Examen d'intégration civique (pour naturalisation) 350,00
Consulaire documenten / Documents consulaire EUR
Consulaire verklaringen / Déclaration consulaire 30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copie certifiée conforme 26,25
Legalisaties / Legalisations EUR
Legalisatie hantekening Nederlander / Légalisation signature d'un Néerlandais 26,25