Afdeling veiligheid en justitie

De afdeling veiligheid en justitie is belast met de beleidsmatige en operationele samenwerking tussen Nederland en Frankrijk op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme, migratie en justitie.

Wij onderhouden en leggen contact met het Franse ministerie van Justitie en ministerie van Binnenlandse zaken, de Franse justitiële autoriteiten, en de Franse nationale politie en gendarmerie.

Ook bemiddelen wij in het goede verloop van rechtshulpverzoeken tussen Frankrijk en Nederland. Dit betekent dat het ene land het andere land kan vragen om hulp te bieden bij een juridische procedure, bijvoorbeeld door bewijsmateriaal of informatie over te dragen.

Ten slotte ondersteunen wij de vele bezoeken tussen Frankrijk en Nederland op het gebied van justitie en nationale veiligheid.

Veiligheid en Justitie

E-mail: par-jbz@minbuza.nl
 

Medewerker Functie
Dhr Jan Terstegen

ambassaderaad Justitie en Veiligheid

Mw. Marlies van der Velde beleidsmedewerker

Nationale Politie

E-mail: par-klpd@minbuza.nl
 

Medewerker Functie
Mw. Caroline Blanken politieattaché
Mw. Saskia van der Wiele medewerker
Dhr. Arne Ruitenburg administratief medewerker