Ronde Tafelgesprekken

De Erasmus Descartes Conferentie 2020 is verspreid over vier webinars op 20 en 27 november, 4 en 11 december. Het voordeel van de digitale format is dat we veel meer publiek kunnen ontvangen, zij die normaliter niet naar Frankrijk waren afgereisd of voor wie geen plek in de zaal zou zijn geweest. Ook zullen we deze format optimaal benutten om netwerken te vergroten, door de conferentie uit te zenden via een platform waar het publiek ook online met elkaar kan netwerken.

1: Refuse & Rethink

In deze eerste deelsessie staan we stil bij de psyche van de mens, in het bijzonder: hoe verhouden mode, identiteit en ons zelfbeeld zich tot elkaar? Waarom kopen we zo vaak en zoveel nieuwe kleding en zeggen we ons tegelijk sterk voor het milieu te willen maken? Beseffen we voldoende hoe vervuilend de kledingindustrie is of zijn we simpelweg verslingerd aan de mode die sinds de Verlichting nieuw, nieuw, nieuw predikt? Vertegenwoordigers vanuit de overheid en de branche vertellen welke veranderingen al in gang zijn gezet en waar de uitdagingen voor de toekomst zitten.

In gesprek met: Frédérique Thureau, TCBL Foundation ; Rosanne van Miltenburg, Fashion for Good ; Daniëlle Bruggeman, Artez.

2: Rethink & Reduce

In deze tweede sessie gaan we dieper in op concrete veranderingen in de branche (‘het heden’) en in het onderwijs (‘de toekomst’): ontwikkeling van duurzame materialen en digitaal patroontekenen; nieuwe businessmodellen zoals het bieden van de mogelijkheid aan consumenten om ontwerpen voorafgaand aan de aankoop te beïnvloeden en het virtueel passen van nieuwe kleren in 3D; onderwijsmodules van nu om een generatie van duurzame ontwerpers en makers op te leiden.

In gesprek met: Anne Perwuelz, ENSAIT ; Andrée-Anne Lemieux, Institut Français de la Mode ; Jan Mahy, Saxion.

3: Reduce & Reuse

Hoe springen we zuiniger met grondstoffen om en geven we deze na gebruik een nieuw leven? Deze vragen beantwoorden we in de derde deelsessie aan de hand van de casus werkkleding. Nederland en Frankrijk lopen voorop in duurzame werkkleding. Als minister van Economische Zaken besteedde president Macron al veel aandacht aan dit onderwerp en ook in Nederland heeft werkkleding de aandacht van de overheid. Dat verbaast niet: relatief veel mensen in overheidsdienst dragen werkkleding – politie, leger, zorg, brandweer – en met deze kleding kan de overheid als werkgever het goede voorbeeld geven en laten zien dat een circulaire economie binnen bereik is. Welke sprekende voorbeelden van duurzame werkkleding verdienen onze aandacht? Wat zijn de uitdagingen en oplossingen om hierin stappen vooruit te zetten?

In gesprek met: Clara Potton, Synergies TLC ; Pascal Denizart, CETI ; Shirley Schijvens, Schijvens Textiel B.V.

4. Reuse & Recycle : denim

Hergebruik en recycling: hoe dringen we verspilling van materialen terug? In de vierde deelsessie gaan we hier dieper op in aan de hand van de casus denim. Geen kledingstuk is zo universeel als de spijkerbroek. Denim heeft een vrijgevochten imago maar is tegelijk een vervuilend product. Hoe kan dat beter? Maak je de spijkerbroek schoner en duurzamer, dan is de kledingproductie wereldwijd meteen een stuk schoner. Sinds een jaar of tien is Amsterdam internationaal een vooraanstaande denim-stad en ook Frankrijk kent interessante initiatieven op het gebied van denim. Overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen hebben hier flink in geïnvesteerd. Wat zijn de plannen om denim nog duurzamer te maken en wat is daarvoor nodig?

In gesprek met: Thomas Huriez, 1083 ; Tony Tonnaer, Kings of Indigo; James Veenhoff, House of Denim.