Verklaring over de burgerlijke staat in Finland

Indien het niet mogelijk is om een dergelijke verklaring bij de Finse Maistraatti te verkrijgen, dan kan de ambassade deze afgeven. De verklaring kan pas worden afgegeven nadat de burgerlijke staat van de betrokken Nederlander zoveel mogelijk is aangetoond.
 

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse identiteitskaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • (indien van toepassing) een ongehuwdverklaring van de Nederlandse gemeente waar u woonde voor u naar het buitenland verhuisde, deze kunt u zelf bij de gemeente in Nederland aanvragen

Als u eerder getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse ID-kaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in dit land of gebied

Lees hier hoe u de verklaring aanvraagt.

Indien u nooit gehuwd bent geweest, en in Nederland woonachtig was, dan dient u een verklaring te overleggen van de gemeente van de laatste woonplaats in Nederland waar u woonde en waaruit blijkt dat u ongehuwd uit Nederland bent vertrokken. De term "ongehuwd" wordt gebruikt als u nooit gehuwd bent geweest. Is er wel sprake geweest van een huwelijk dan moet worden vermeld "gescheiden of weduwe/weduwnaar".

Indien er sprake is van een voorgenomen huwelijk en u heeft hiervoor bovenstaande verklaring nodig, dan volstaat in de meeste gevallen een Engelstalige verklaring. Zorg er dus voor dat u een Engelstalige verklaring opvraagt bij de betreffende gemeente. Het is dan niet meer nodig om een verklaring van ongehuwd zijn/verklaring omtrent burgerlijke staat bij de Nederlandse ambassade aan te vragen.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van het bovenstaande nog vragen?
Stuur ons een e-mail via het contactformulier.