Op reis naar het Noorden - Merijn van Bruggen - mei 2019

Hoi! Mijn naam is Merijn van Bruggen en vanaf januari tot en met juni loop ik stage bij de Nederlandse ambassade in Helsinki. Ik ben 22 jaar en studeer Taal- en cultuurstudies met als hoofdrichting International Studies aan de Universiteit Utrecht. Via deze maandelijkse stageblog houd ik jullie op de hoogte van de werkzaamheden op de ambassade en mijn ervaringen in Helsinki.

Mei is een maand waarin het ambassadewerk lijkt op de Finse natuur. Veel projecten ontpoppen zich na een tijdlange voorbereiding om vervolgens een tijdlang te gaan bloeien. In de natuur vindt eenzelfde proces plaats: waar de maand nog grijzig begon, is het uitzicht vanaf mijn werkplek inmiddels opgefleurd door een hoop groen.

Dienstreis naar Noord-Finland

Het hoogtepunt van mijn afgelopen maand was zonder twijfel mijn dienstreis naar Inari, waar ik samen met onze plaatsvervangend ambassadeur Özlem naartoe ben gegaan. Het doel van dit bezoek was om meer te leren over de Sami die daar leven, maar ook om iets meer te horen over het Nederlandse toerisme in de regio. Met mijn tas volgepakt met stroopwafels vertrokken we naar een van de dunst bevolkte gebieden van Finland, met slechts één inwoner per twee vierkante kilometers.

Het bezoek begon met een ontmoeting in het Samiparlement van Finland om meer inzicht te krijgen in de onderwerpen die er binnen de gemeenschap belangrijk zijn. Hoewel er in Finland maar ongeveer 10.000 Sami leven, is het oorspronkelijke gebied waarin ze leven ongeveer zo groot als Nederland. Daardoor zitten er vanuit verschillende regio’s vertegenwoordigers van deze inheemse bevolking in het parlement. Het parlement komt mede door de afstanden overigens maar eens in de twee maanden bij elkaar. Dit parlement is specifiek gericht op Sami en is dus anders dan een provinciehuis, omdat een groot deel van de mensen in de noordelijke regio’s geen Samiachtergrond heeft.

Het parlement is gevestigd in Sajos, een cultureel centrum dat geopend is in 2012 waarin ook onder andere de archieven, een bibliotheek en een theaterzaal zitten. Ook buiten dit centrum zijn er genoeg plekken die in inkijkje bieden in de Samicultuur. Zo zijn wij ontvangen in een museum over de geschiedenis van de Sami, een onderwijsinstituut, en een rendierenboerderij.

Naast alle ontmoetingen met de Samigemeenschap was het voor ons ook interessant om meer te horen over het Nederlandse toerisme in de regio. De regio rondom Inari is onder Nederlanders namelijk erg populair: na de Fransen, komen de meeste toeristen uit Nederland. In verschillende gesprekken hebben we het over de samenwerking tussen hotels en de reisbureaus gehad. Ook hebben we nog een Nederlander kunnen ontmoeten, die met zijn vrouw in de regio woont.

Voor mij was het de eerste keer om zo’n dienstreis mee te maken en naast het bezoek zelf was het voor mij ook goed om te leren hoeveel planning er bij zo’n reis komt kijken. Ook vond ik het gaaf om mee te maken met hoeveel plezier mensen buiten Helsinki aan een ambassade laten zien wat ze bezig houdt. Erg interessant en bovendien nuttig, om als ambassade meer te leren over het land waarin je gevestigd bent.

De Dag van Europa

Een ander project deze maand stond in het teken van de Dag van Europa op 9 mei. Eerder schreef ik al dat we van plan waren om samen met de Universiteit van Helsinki iets te organiseren. Uiteindelijk werd dit een discussie over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie. Alle studenten hadden een paper geschreven vanuit het perspectief van een Europees land, waarbij het voor ons als ambassade bijvoorbeeld interessant was om te horen op welke manier een Australische student dacht over het Nederlandse economische beleid. Daarnaast had een Japanse student geschreven over het algemene economische beleid van de Europese Unie, waarbij zijn aanbevelingen voor de toekomst van deze samenwerking leuk waren om te horen.

De Europadag van dit jaar was extra speciaal omdat het moment door verschillende politieke partijen aangegrepen werd om weer in de verkiezingsstand te komen met het oog op de Europese verkiezingen van komende week. Op verschillende plekken in de stad heb ik mensen zien spreken over de toekomst van Europa. Op 9 mei is het in Finland ook gebruik om de vlag uit te hangen, iets dat hier overigens opvallend vaak wordt gedaan. Op bijvoorbeeld Moederdag of de Dag van de Verenigde Naties is het ook gebruikelijk om de vlag naar de top van de vlaggenmast te hijsen.

Tot slot betekent mei ook dat ik nog maar ongeveer een maand te gaan heb bij de ambassade. In de komende maand vindt onder andere het World Circular Economy Forum plaats in Helsinki, waar ik ook bij aanwezig zal zijn. Meer daarover in mijn volgende en laatste blog!