Landbouwraad van de ambassade in Addis Abeba

De landbouwafdeling van de Nederlandse ambassade vertegenwoordigt het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Ethiopië. De afdeling dient als een verbinding tussen Nederlandse en Ethiopische bedrijven. Daarnaast ondersteunt de afdeling het Nederlandse bedrijfsleven in de agribusiness en voedselsector in Ethiopië.

Contactgegevens

Landbouwteam

Het landbouwteam bestaat uit de volgende personen:

 • Niek Bosmans (Landbouwraad)
 • Betselot Admassu (Landbouwadviseur)
 • Solomé Ketema (Beleidsondersteuner Landbouw)

Activiteiten van de Landbouwraad in Addis Abeba

Het stimuleren van Nederlands-Ethiopische publiek-private partnerschappen, voortbouwend op de positie van Nederland als wereldleider in de agribusiness en gericht op wereldwijde duurzame voedselvoorziening en efficiënte wereldvoedselmarkten.

De voornaamste doelen van de landbouwraad zijn:

 • Beleidsdialoog tussen de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Buitenlandse Zaken in Nederland en verschillende autoriteiten in Ethiopië
 • Promoten van Nederlandse agro investeringen in Ethiopië
 • Markttoegang en het verschaffen van informatie aan Nederlandse bedrijven aangaande veterinaire en fytosanitaire vereisten gerelateerd aan importprocedures
 • Marktonderzoeken aangaande landbouw- en landbouwpolitieke ontwikkelingen
 • Informatiediensten voor Nederlandse bedrijven die werkzaam zijn in de agrosector

Prioritaire sectoren voor Nederlands-Ethiopische samenwerking

 1. Tuinbouw: groente, fruit en bloementeelt
 2. De zuivelsector
 3. De aardappelsector
 4. Zaadsector
 5. Pluimveehouderij
 6. Praktisch agrarisch onderwijs
 7. Fytosanitair en veterinair beleid
 8. Biodiversiteit en eco-toerisme

Focus:

 • Promotie en ondersteuning van Nederlandse bedrijven om te investeren in Ethiopië, vooral in de nieuw aangewezen HortiHubs: Alage, Arba Minch, Bahir Dar, Hawassa en Raya Valley
 • Waardeketenondersteuning
 • Belangenbehartiging en lobbyen
 • Netwerken en probleemoplossing