Legaliseren van documenten uit Ethiopië voor gebruik in Nederland

Laat uw document legaliseren door het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een stempel of sticker. Het maakt uw document geschikt voor gebruik in Nederland. Nederlandse instanties controleren en beoordelen uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Ethiopië.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte
 • verklaring van ongehuwd zijn (non-marital certificate)
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze afschriften vraagt u op bij de stadsadministratie of ‘kebele’ die de gebeurtenis registreerde.

Afschrift van een huwelijksakte

Dit afschrift vraagt u op bij de stadsadministratie of ‘kebele’ waar het huwelijk werd gesloten.

Sharia-huwelijk

Een certificaat van een sharia-huwelijk is niet bruikbaar in Nederland. Registreer dit certificaat eerst bij de stadsadministratie of ‘kebele’ in de plaats waar u trouwde. Daar kunt u dan ook een officieel afschrift opvragen.

Afschrift van een echtscheidingsakte

De schriftelijke uitspraak van de rechtbank registreert u eerst bij de stadsadministratie of ‘kebele’. Daar kunt u dan ook een officieel afschrift opvragen.

Waar laat u uw document legaliseren?

U laat uw Ethiopische document legaliseren bij het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uw document is met de Ethiopische legalisatie klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.