Legaliseren van documenten uit Estland voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Estland kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Estland. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Estland. U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand heeft geen vertaling nodig. Dit is een standaard formulier met een vertaling in 9 talen.

Waar vraagt u uw document op?

De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • verklaring van ongehuwd zijn
 • afschrift van een overlijdensakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte

Informeer bij de Estse autoriteiten waar u deze documenten opvraagt. Veel documenten zijn op te vragen bij uw gemeente.

Overige documenten

Informeer bij de autoriteiten van Estland waar u deze opvraagt.

Welke documenten hebben geen legalisatie nodig?

U kunt deze documenten direct gebruiken in het Koninkrijk der Nederlanden:

 • Documenten die zijn opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren. Dit geldt ook voor uittreksels die de ambassade van Estland in Den Haag afgeeft.

U kunt deze documenten direct gebruiken in Europees Nederland:

 • meertalige uittreksels van de burgerlijke stand

Welke documenten hebben een apostille nodig?

Een apostille is een soort stempel of sticker voor op uw document. De volgende documenten hebben een Estse apostille nodig:

 • meertalige uittreksels die u in andere delen van het Koninkrijk wilt gebruiken dan Europees Nederland
 • alle overige documenten 

Vanaf 16 februari 2019 bepaalde documenten geen apostille nodig binnen EU

Heeft u een of meer openbare documenten uit een land dat lid is van de Europese Unie (EU)? En wilt u die documenten in een ander EU-land gebruiken? U heeft meestal een apostille nodig op de documenten. Vanaf 16 februari 2019 kunt u gebruikmaken van een vereenvoudigde regeling.

Informatie over hoe u gebruik kunt maken van de regeling volgt. Wilt u nu al meer weten? Lees dan meer over de vereenvoudiging van het gebruik van openbare documenten uit de EU op het Europees e-justitie portaal.

Welke documenten hebben een andere legalisatie nodig?

Estse documenten van handelstransacties of douaneformaliteiten hebben een andere legalisatie nodig dan een apostille. Informeer bij de Estse autoriteiten of dit voor uw document geldt.

Waar kunt u uw document laten legaliseren?

Voor een apostille

Voor het legaliseren van uw document kunt u terecht bij de Estse autoriteiten. Een overzicht met adressen vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Per 1 juni 2018 bemiddelt het Consulair Dienstencentrum niet meer bij het opvragen of legaliseren van documenten uit Estland.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.