Legaliseren van documenten uit Equatoriaal-Guinea voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit Equatoriaal-Guinea gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Equatoriaal-Guineese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Equatoriaal-Guinea.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Spaanstalige documenten van de burgerlijke stand

Nederlandse ambassades en consulaten in Spaanstalige landen accepteren documenten van de burgerlijke stand in de Spaanse taal.

Voor instanties in Nederland heeft u wél een vertaling nodig van uw document. U laat dit door een beëdigde vertaler doen.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • verklaring van ongehuwd zijn
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de Equatoriaal-Guineese autoriteiten waar u deze documenten kunt opvragen.

Afschrift van een geboorteakte

Een afschrift van een geboorteregistratie (certificación literal de inscripción de nacimiento) of een uittreksel van een geboorteakte (certificación en extracto acta de nacimiento) vraagt u op bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Afschrift van een huwelijksakte

Een afschrift van een huwelijksakte (certificación literal de acta de matrimonio consuetudinario) vraagt u op bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Waar laat u uw document legaliseren?

U laat uw Equatoriaal-Guineese document legaliseren bij het Equatoriaal-Guineese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uw document is met de Equatoriaal-Guineese legalisatie klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen of legaliseren van uw documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.