Consulaire tarieven in El Salvador

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een noodreisdocument of een consulaire verklaring. U kunt alleen contant betalen in dollars (USD).

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven vanaf 01 oktober 2020

Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidad EUR USD
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia 49,80 58,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales 60,00 71,00
Consulaire documenten / Documentos consulares EUR USD
Consulaire verklaringen / Certificados consulares 30,00 35,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada 26,25 31,00
Legalisaties / Legalizaciones EUR USD
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés 26,25 31,00
Legalisatie document / Legalización de un documento 26,25 31,00
Bemiddeling opvragen document / Mediación en la solicitud de un documento 103,00 121,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren / Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento 131,00 155,00