Landbouw in Ecuador

Het netwerk van landbouwraden ondersteunt Nederlandse bedrijven in de agrarische sector bij hun internationale ambities. De landbouwraad is er voor bedrijven in alle schakels van de (agro)keten: uitgangsmateriaal, agroproducten, techniek, dienstverlening, handel en afzet.

Wat kan de  landbouwraad in Bogotá voor Colombia, Peru en Ecuador voor u betekenen? We richten ons op: 

  • Het bevorderen van de Nederlandse export naar Colombia, Peru en Ecuador onder meer door het verstrekken van informatie en contactgegevens, het organiseren van handelsmissies en het ondersteunen van deelname aan beurzen
  • Het volgen van de ontwikkelingen in de landbouw en landbouwpolitiek, sectoren en regio’s
  • Het verstrekken van informatie  aan Nederlandse bedrijven over veterinaire en fytosanitaire eisen bij de invoer van dierlijke en plantaardige producten
  • Trouble shooting bij invoerproblemen
  • Handels- en investeringsbemiddeling in Colombia, Peru en Ecuador
  • Voorlichting geven aan Nederlandse bedrijven die een vestiging in Colombia, Peru of Ecuador overwegen
  • Ondersteuning bieden aan Nederlandse bedrijven die in Colombia, Peru of Ecuador zijn gevestigd
  • Bevordering van de bilaterale samenwerking met Colombia

Wilt u meer informatie over de landbouwraad voor Peru kijk dan op de website:

https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/ecuador

of neem contact op met de afdeling landbouw van de Nederlandse ambassade in Bogota.

Contactgegevens landbouwraad en -team in Bogotá voor Ecuador

Ir. Patricia de Vries – van Loon, landbouwraad (Twitter : @bomdiapatricia)
Dhr. Andrés Santana, landbouw assistent
Telefoon : +57 16384202 (of het algemene nummer van de ambassade  +57 16384200)
E-mail : BOG-LNV@minbuza.nl
Twitter: @AgriColombiaNL