Economische betrekkingen Nederland-Duitsland

Onze economische betrekkingen met Duitsland behoren tot de meest intensieve ter wereld. Kennis over deze veelzijdige relatie helpt bij het identificeren van trends en kansen.

Duitsland: economische reus met gezonde overheidsfinanciën

Het Duitse bruto binnenlands product (bbp) lag in 2018 bij 3.4 biljoen euro. Net als Nederland, heeft Duitsland sinds een aantal jaar zeer gezonde overheidsfinanciën. Het overschot op de overheidsbegroting loopt op. In 2018 bedroeg het 1,7%. Duitsland heeft in 2018 goederen ter waarde van 1,3 biljoen euro geëxporteerd en was daarmee ook in 2018 weer “Exportweltmeister”. Gelijktijdig was Duitsland wereldkampioen overschot op de lopende rekening (260 miljard euro). Dat is een titel waar Duitsland de afgelopen jaren in toenemende mate kritiek op krijgt. Het saldo op de lopende rekening blijft schommelen rond de 8% BBP.

Grote uitdagingen in de komende jaren

In de komende jaren zullen zowel internationale als interne Duitse factoren waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op de economische ontwikkeling. Buiten de grenzen spelen internationale handelsgeschillen, de Brexit, de daling van de economische groei in China en de verwachte mondiale laagconjunctuur een rol. Binnen Duitsland spelen er voornamelijk structurele risico’s mee, zoals de toenemende vergrijzing en het achterblijven van een degelijke digitale infrastructuur. Eind januari 2019 heeft de Duitse regering haar groeiprognose voor 2019 aanzienlijk verlaagd tot 1% - in het najaar 2018 werd er nog uitgegaan van een groei van 1,8%.

Nederland en Duitsland als handelspartners

Duitsland importeerde in 2018 goederen ter waarde van 98 miljard euro uit Nederland; een stijging van 8,2% ten opzichte van 2017. De export naar Nederland steeg ook: met 7,6% naar 91,1 miljard euro. Nederland leverde in 2018 aan Duitsland naast aardolie- en gas (13,3 miljard euro) vooral chemische producten (11,3 miljard euro), farmaceutische producten (9,05 miljard euro) en voedingsmiddelen en veevoer (9,02 miljard euro).

  • een vijfde van alle door Duitsland geïmporteerde agrarische producten komt uit Nederland.
  • bijna de helft (48,4%) van alle Nederlandse leveringen aan Duitsland gaan naar West-Duitsland en daar vooral naar Noordrijn-Westfalen (NRW, 43,8%).

  • Zuid-Duitsland (Beieren, Baden-Württemberg en Hessen) wordt een steeds belangrijkere exportbestemming voor goederen uit Nederland. Bijna 30% van alle Nederlandse leveringen gaan naar Zuid-Duitsland.

Bron: Statistisches Bundesamt (destatis)

Download 'Duitsland in cijfers 2018'

Het Nederlands economisch netwerk in Duitsland publiceert gedetailleerde rapporten die inzicht geven in:

  • de economische ontwikkelingen in Duitsland en in de Duitse deelstaten;
  • de belangrijkste indicatoren als BBP, werkloosheid, salarisniveaus;
  • de handelsvolumes tussen Nederland en de deelstaten, de relevante warengroepen en de ontwikkelingen daarin, de ontwikkeling van de prijzen.

De rapporten zijn beschikbaar voor alle deelstaten en voor Duitsland als geheel. Ze worden jaarlijks geactualiseerd. De rapporten over 2019 worden in mei 2020 verwacht.

Het rapport over de handelsbetrekkingen met geheel Duitsland kunt u direct downloaden.
Bent u daarnaast geïnteresseerd in rapporten over de handelsrelatie van Nederland met specifieke Duitse deelstaten? Stuurt u dan een bericht aan nbso-fra@minbuza.nl.