Studeren en stage in Duitsland

Wie voor studie of stage naar Duitsland gaat, moet een aantal zaken regelen. Bijvoorbeeld visa, studiebeurzen of huisvesting.

Studeren in het buitenland

Op wilweg.nl (een website van EP-Nuffic) staat uitgebreide informatie over studie en stage in het buitenland. Zowel studenten uit het hoger onderwijs (hbo, universiteit) als mbo-studenten kunnen daar terecht. De website biedt onder andere informatie over:

  • beurzen en fondsen
  • uitwisselingsprogramma’s
  • studiefinanciering (DUO)
  • diplomawaardering
  • visa
  • praktische zaken (huisvesting, voorbereiding)

Ook de stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) biedt informatie over studeren in het buitenland.

Stage in het buitenland

Informatie over stagelopen in het buitenland is te vinden op wilweg.nl:

Legalisatie en diplomawaardering

Omdat het onderwijssysteem en diplomaniveau per land kunnen verschillen, vragen onderwijsinstellingen soms om een diplomawaardering. Soms is het dan ook nodig om een diploma te laten legaliseren:

Studeren en stage in dit land of gebied

Erkenning van uw Nederlands diploma in Duitsland

Er bestaat een EU-regeling ter vergemakkelijking van de erkenning van diploma's en beroepskwalificaties die toegang geven tot een specifiek beroep. Deze Europese erkenningsprocedure wordt door nationale instanties uitgevoerd. In Duitsland is deze uitvoerende instantie de " Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen" (ZAB) van de "Kultusminister Konferenz" (KMK) in Bonn.

Het ZAB kan nagaan:

  • of het gereglementeerde beroep dat u in Duitsland wilt uitoefenen hetzelfde is als dat waarvoor u in Nederland volledig gekwalificeerd bent
  • of de duur en de inhoud van uw opleiding niet wezenlijk afwijken van de duur en de inhoud van de in Duitsland vereiste opleiding

Als de beroepen gelijk zijn en de opleidingen in grote lijnen ook, moet de ZAB uw kwalificaties erkennen. Als er wezenlijke verschillen tussen de beroepen of de opleidingen (wat betreft inhoud of duur) blijken te bestaan, kunnen er compenserende maatregelen voorgeschreven worden (zoals een extra stage of proeve van bekwaamheid). Het is belangrijk dat u bij uw aanvraag ook aangeeft, welke en hoeveel beroepservaring u bezit. Wanneer bijvoorbeeld een opleiding in Duitsland een jaar langer duurt dan in Nederland, kunnen de jaren aan beroepservaring die iemand bezit deze opleidingsduur compenseren.

Voor bepaalde beroepen zijn in Duitsland de opleidingseisen op deelstaatniveau vastgelegd. Dit geldt bijvoorbeeld voor beroepen in het onderwijs en de gezondheidszorg. Diploma's voor dergelijke beroepen worden door de verantwoordelijke deelstaatministeries gewaardeerd. U kunt via 'anabin' ( Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise) kijken of dit voor uw opleiding geldt. De 'anabin'-informatie over Nederland vindt u hier.

Via de website Anerkennung in Deutschland vindt u informatie over de erkenning van beroepsdiploma's en bij wie u voor de erkenning terecht kunt.