Rijverbodregeling voor vrachtverkeer

Voor vrachtwagens met een toegestaan totaalgewicht (eigen gewicht + laadvermogen) van 7,5 ton en meer geldt in Duitsland een algemeen rijverbod op zon- en feestdagen van 00.00 tot 22.00 uur. Let op: feestdagen kunnen regionaal verschillen! Het rijverbod geldt op alle wegen in Duitsland, ook voor voertuigen zonder lading.

Tevens geldt op zaterdagen tussen 1 juli en 31 augustus een algemeen rijverbod voor vrachtwagens met een toegestaan totaalgewicht  van 7,5 ton en meer van 07.00 tot 20.00 uur op een aantal belangrijke doorgaande snelwegen.

Voor vrachtverkeer met bepaalde bederfelijke goederen zijn vrijstellingen op bovenstaande rijverbodregelingen mogelijk.

Op de website van het Bundesamt für Güterverkehr vindt u uitgebreide informatie alsook een overzicht van de feestdagen waarop een rijverbod geldt.